Jak bardzo my, widzowie, odbiorcy komunikatów medialnych, obserwatorzy, osoby przyjmujące zewnętrzne przekazy, narażeni jesteśmy na manipulację, odgórne sterowanie i tzw. „pranie mózgów”? Jak wiele informacji przyjmujemy bezkrytycznie, biorąc za pewnik i rzecz oczywistą to, co dobiega do nas ze szklanego…
czytaj dalej »