swiatkultury.com.pl

swiatkultury – dom, moda i uroda, praca

porzucenie pracy konsekwencje
Praca

Porzucenie pracy konsekwencje – czy warto porzucać pracę?

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na różne sposoby. Zdecydowanie warto zachować się kulturalnie wobec szefa i nie palić za sobą mostów. Nie wiadomo, kogo pracownik spotka na swojej drodze w przyszłości.

Zwolnienie dyscyplinarne

Porzucenie pracy konsekwencje mogą być naprawdę duże. W większości firm dział kadr po prostu wystawia świadectwo pracy i wysyła je do pracownika pocztą. Warto jednak pamiętać o tym, że stosunek pracy to wzajemne zobowiązania pracownika i pracodawcy. W ekstremalnej sytuacji pracodawca może dochodzić swoich praw przed sądem, jeżeli pracownik porzucił pracę bez uzasadnienia. W związku z tym porzuceniem mogą wystąpić dla pracodawcy realne straty finansowe i pracownik porzucający pracę może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Porzucenie pracy wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Taki zapis zostanie odnotowany na świadectwie pracy. Zwolnienie dyscyplinarne bywa tak zwanym wilczym biletem, bardzo trudno znaleźć pracę z takim zapisem w swoich dokumentach. Dlatego warto dwa razy się zastanowić, być może pracodawca pójdzie jednak na ustępstwa i skróci okres wypowiedzenia. Idealnie byłoby rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze strony pracownika albo za porozumieniem stron. W tej sytuacji można ustalić najlepszy moment odejścia, który będzie zaakceptowany przez obie strony.

Jak rozwiązać umowę?

Aby skutecznie rozwiązać umowę o pracę, najlepiej dostarczyć wypowiedzenie pocztą, albo zadbać o to, żeby pracodawca potwierdził wpłynięcie dokumentu do kadr. Inaczej szef może stwierdzić, że wcale nie dostał takiego dokumentu i nie mógł się z nim zapoznać. Bardzo dobrze, jeżeli obie strony do końca stosunku pracy dbają o to, aby zachowywać się wobec siebie kulturalnie. Pracownik powinien świadczyć wraz z pełnym zaangażowaniem do samego końca. Również pracodawca nie może pozwolić sobie na żadne niewłaściwe zachowania, nawet jeżeli decyzja pracownika o odejściu, bo zaskoczyła i zdenerwowała. Inaczej może być posądzony o mobbing.

Każde odejście z firmy jest stresujące dla obu stron. Przede wszystkim pojawia się wizja kolejnej rekrutacji i przyuczenia nowego pracownika do wykonywania zadań na danym stanowisku. Nie wiadomo czy kolejna rekrutacja stawi, że w firmie zjawi się odpowiedni człowiek. Dlatego warto wiele czasu poświęcić na to, żeby znaleźć dobrych pracowników. Czasami trzeba zatrudnić zewnętrzną agencję rekrutacyjną, ponieważ szef nie ma wystarczających umiejętności do przeprowadzenia dobrej rekrutacji i selekcji. Czy warto porzucać pracę? Absolutnie nie.