IMG_555530 lat temu na poznańskim rynku wydawniczym pojawił się magazyn Czas Kultury. Od początku swojego istnienia poświęcony był sztuce alternatywnej, dla której brakowało miejsca w głównych mediach –  telewizji, radiu, prasie, a później również w internecie. Autorzy współpracujący z Czasem Kultury, sprzeciwiali się dogmatom obowiązującym w polskiej kulturze i propagowali wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Z okazji swoich 30-tych urodzin przygotowali szereg wydarzeń – wystawę, spotkania, warsztaty oraz premierę książki 30/30. Literatura najnowsza według Czasu Kultury.

W ramach poznańskich obchodów jubileuszu w Centrum Kultury ZAMEK odbywa się wystawa Galeria Czasu Kultury. Tytuł wystawy nawiązuje do prowadzonej od 30 lat na łamach pisma galerii, w której prezentowane są prace najwybitniejszych artystów z Poznania, z Polski i z zagranicy. Celem wystawy jest zaprezentowanie związków pisma ze środowiskiem artystycznym w Polsce i w Poznaniu. W Sali Wystaw można zobaczyć prace Piotra Kurka, Leszka Knaflewskiego, Wojciecha Łazarczyka, Dominika Lejmana oraz Mariusza Kruka. Na jubileuszową wystawę składają się zarówno instalacje, jak również linoryty i projekty multimedialne. Zwiedzający mają również możliwość przypomnieć sobie projekty okładek czasopisma wykonane przez trzech projektantów, którzy przez wiele lat określali wizualny charakter Czasu Kultury.

Tytuł wystawy odwołuje się do podwójnego statusu sztuki przyglądającej się kulturze, której jest też częścią. Koncepcji wystawy towarzyszy przekonanie, że kultura, zarówno wizualna, jak i literacka, jest najdobitniejszym świadectwem współczesności, a twierdzenie to powinno być jednocześnie postulatem samej sztuki. Prace dwunastu artystów charakteryzują przede wszystkim przewrotność i różne odcienie inteligentnego humoru.

IMG_5506Wystawie towarzyszy między innymi Czytelnia Czasu Kultury, w której znajduje się kącik wypełniony wszystkim rocznikami magazynu, jak również kącik komputerowy, w którym można bliżej poznać pismo w internetowej odsłonie. E.CzasKultury.pl jest wydawany od 2010 roku i codziennie publikuje artykuły na temat lokalnych, krajowych i światowych wydarzeń kulturalnych. Tym, co wyróżnia ten portal wśród innych dostępnych w internecie jest fakt, że skupia swoją uwagę na prezentacji dzieł i twórców nieobecnych w głównym nurcie zainteresowań mediów.

Wystawę Galeria Czasu Kultury można oglądać do 19 kwietnia.

Obchodom 30-tych urodzin Czasu Kultury towarzyszą również warsztaty literackie, spotkania, kuratorskie oprowadzanie po wystawie oraz premiera książki 30/30. Literatura najnowsza według Czasu Kultury. Jest to zbiór krytycznoliterackich tekstów, układający się w wielopoziomową, pomysłową, nierzadko ryzykowną opowieść o polskiej literaturze, zaistniałą na łamach „Czasu Kultury”, który przez trzy dekady istnienia wyraziście zaznaczał swą obecność w badaniach nad literaturą.