Festynem indiańskim w Puszczykowie zakończył się IV Bieg Na Rzecz Ziemi organizowany przez środowisko indianistów w Polsce. Trasa tegorocznej edycji imprezy wiodła spod Dzwonu Pokoju i Przyjaźni Między Narodami na poznańskiej Cytadeli do Muzeum Przyrodniczego Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Kierunek trasy nie był przypadkowy. Uczestnicy tegorocznej edycji przemierzyli bowiem historyczną trasę, na której w 1992 roku odbył się Bieg Solidarności z Narodami Tubylczymi Ameryki. Ponad dwadzieścia lat temu indianiści biegli z Puszczykowa na Cytadelę – w tym roku historia zatoczyła krąg.

bieg

Bieg Na Rzecz Ziemi to inicjatywa nawiązująca do indiańskiej tradycji Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi i Życia – Sacred Run for Land And Life oraz do rodzimych tradycji biegowych. Wszystkich uczestników Biegu połączyła wspólna modlitwa w intencji Ziemi, Życia, Ludzi, Pokoju, Tradycji i Dobra. Organizatorzy oraz uczestnicy Biegu pragnęli zwrócić uwagę na Matkę Ziemię i Jej potrzeby. To Ona jest żywicielką i opiekunką, a dzięki Jej dobrom może istnieć życie ludzi, zwierząt i roślin. Ziemia daje schronienie, Jej dobra leczą z chorób, a na końcu ziemskiej wędrówki wszyscy staną się Jej częścią. Zgodnie z wierzeniami Indian wszyscy są jednością – zieleń traw i drzew, błękit wody oraz proch Matki Ziemi.

Uczestnicy Biegu odwiedzili Bramę Poznania, a dalej doliną Warty udali się do Muzeum Martyrologii w Luboniu – Żabikowie, gdzie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem Nigdy wojny. Wśród zaproszonych gości byli marszałek województwa Marek Woźniak, dyrektor Muzeum Anna Ziółkowska oraz zastępca Burmistrza Miasta Lubonia – Rafał Marek. Ważnym wydarzeniem było odczytanie deklaracji pokoju, którą polscy indianiści złożą na ręce wszystkich marszałków, premiera polskiego rządu oraz Prezydenta RP.

IV Bieg Na Rzecz Ziemi zakończył się festynem indiańskim w Muzeum Przyrodniczym Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Zespoły Ranores z Uniejowa oraz Huu Ska-Luta z Torunia przywitały uczestników Biegu tradycyjnym tańcem oraz muzyką Indian Ameryki Północnej. Wspólna zabawa trwała do późnego popołudnia.

Ważnym elementem festynu kończącego IV Bieg Na Rzecz Ziemi było otwarcie wystawy poświęconej historii indiańskich biegów. W galerii na terenie Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie można obejrzeć fotografie i pamiątki z wcześniejszych edycji  Biegów, a także bogatą kolekcję związaną z indiańskimi Biegami, które odbywały się w Ameryce Północnej. Na wystawie, którą można oglądać do 12 października są między innymi koszulki biegowe, zdjęcia oraz flagi z podpisami uczestników Biegów.