Festiwale, wystawy, koncerty, działania edukacyjne i animacyjne dla najmłodszych. Poznaliśmy plany Centrum Kultury Zamek na rok 2019. Wśród największych wydarzeń warto wymienić wystawę Poza miastem! Sowiniec jako nieoficjalne centrum czechosłowackiej kultury 1979–1989, która odbędzie się już wiosną, wystawę Wkraczając w nowy wymiar. Twórczość Sophie Taeuber-Arp planowaną na jesień, a także kolejne edycje cieszących się dużym zainteresowaniem festiwali: Poznań Poetów, Ethno Port Poznań,  Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA. Kontynuowany będzie również projekt Teatr Powszechny, w ramach którego zostaną wystawione spektakle: Nisza, Rewolucja, której nie było, czy Luegen.

Bogaty program wydarzeń łączą otwartość, różnorodność i reagowanie na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. Ogromną wagę CK Zamek przykłada do działań edukacyjnych, które realizuje jako odrębne programy lub obudowuje nimi wszystkie większe wydarzenia. W tym roku tematem przewodnim stanie się niezwykle istotnym problem zmian klimatycznych, a co za tym idzie grożąca nam katastrofa ekologiczna. Używając dostępnych narzędzi programowych, animatorzy współpracujący z CK Zamek będą informować o stanie naszej planety, przyczynach tak złej jej kondycji i działaniach, które możemy podejmować, żeby choć trochę zmniejszyć naszą bezradność wobec takiego stanu rzeczy. Ponadto od tego roku Zamek jesteś także koordynatorem Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej.

Ogromnym potencjałem Zamku jest jego przestrzeń, która stwarza warunki do realizacji różnorodnych wydarzeń. Na tę różnorodność składają się: koncerty realizowane w ramach wielu programów muzycznych, spektakle Teatru powszechnego, pokazy filmowe, wystawy, spotkania literackie zaplanowane w naszych cyklach, warsztaty w ramach stale działających pracowni i poza nimi, wykłady. Są to wydarzenia o różnej skali – od międzynarodowych festiwali takich jak Ethno Port Poznań, Poznań Poetów czy OFF CINEMA, po eksperymenty artystyczne realizowane w ramach Programu Rezydencji Artystycznych.

– Zamek daje ogromne możliwości. Staramy się je jak najlepiej wykorzystywać, tworząc nasz wielowymiarowy i wielodyscyplinarny program, a także zapraszając do współpracy inne instytucje, organizacje pozarządowe, artystów i animatorów. W tym roku będziemy nadal stałą sceną dla Polskiego Teatru Tańca, Teatru Atofri, miejscem debat i konferencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza i innych partnerów naukowych, przestrzenią realizacji wielu projektów dla poznańskich organizacji pozarządowych i animatorów – zdradzają pracownicy CK Zamek w Poznaniu.

O wszystkich wydarzeniach odbywających się w dawnym zamku cesarskim będziemy informować na bieżąco.