Wieczór boskiPolski Teatr Tańca wybrał zwycięską koncepcję w finałowym etapie ogólnopolskiego konkursu pn. Wieczór boski na realizację premiery w ramach Roku Bogów w Polskim Teatrze Tańca. Będzie to spektakl No more tears w reżyserii Iwo Vedrala, choreografii Krystyny Lamy Szydłowskiej, z muzyką Dawida Dąbrowskiego, zbliżający pozornie nieprzystające do siebie światy religii i ekonomii.

Iwo Vedral jest reżyserem teatralnym, absolwentem Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Współpracował ze Starym Teatrem i Teatrem Nowym w Krakowie, Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, Teatrem Dramatycznym w Białymstoku i Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Wyreżyserował Śmierć pracownika Marka Kmiecika w Teatrze Polskim w Poznaniu. Za realizację Ulicy Daniela Odliji w Teatrze Nowym im. Witkacego w Słupsku otrzymał Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego za 2016 rok.

Vedral współpracować będzie ze związaną głównie z Poznaniem choreografką i performerką Krystyną Lamą Szydłowską, której prace skupione są wokół poszukiwań alternatywnych środków komunikacji i relacji z widzem. Warstwę muzyczną No more tears wykreuje Dawid Dąbrowski, kompozytor teatralny i producent muzyczny, zajmujący się muzyką improwizowaną i szeroko pojętą elektroniką. Kostiumy zaprojektowane zostaną przez Agnieszkę Majkutewicz, wizualizacje stworzy Karolina Jacewicz. Obie artystki są absolwentkami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Przypomnijmy, że premiera No more tears odbędzie się w ramach Roku Bogów, którego idea przewodnia zogniskowana jest wokół boskich spraw, postaci i symboliki. 2018 – Rok bogów jest częścią programu Polskiego Teatru Tańca na lata 2016 -2020, który oddaje hasło Polski/wielkopolski i ma za zadanie gloryfikować polską sztukę.

Premiera No more tears odbędzie się 16 czerwca 2018 roku w CK Zamek w Poznaniu.