Joanna_Nowacka_06To już siódma edycja Projektu 5 zmysłów, a jego nowa odsłona “5 zmysłów. Mobilny Dom Kultury” to społeczny projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnością, mający na celu dotarcie z działaniami kulturalnymi do osób zamieszkujących mniejsze miejscowości Wielkopolski.

W ramach projektu zostały zorganizowane cztery cykle spotkań, które zawierały elementy warsztatów etnograficznych, fotograficznych, historycznych, muzycznych, rodzinnych spotkań, zabaw i gier terenowych. Po raz pierwszy spotkania warsztatowe zgromadziły rodziny i przyjaciół osób uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Działania warsztatowe w gronie najbliższych są fundamentem dla budowania poczucia tożsamości kulturowej − głównego celu projektowych spotkań. Istotną rolę odegrała praca z własnym wizerunkiem, głosem, a także analiza historii najbliższego otoczenia.

Uczestnicy warsztatów fotograficznych wykonali portretowe zdjęcia swoich rodzin. Sesja fotograficzna była jednocześnie historyczną rekonstrukcją − bazowała na materiałach archiwalnych związanych z historią miejscowości (wycinki z gazet, stare fotografie, dagerotypy), ale także domowych archiwaliach uczestników.

Zwieńczeniem cyklu było plastyczne opracowanie wykonanych i wydrukowanych zdjęć w oparciu o technikę collage. Każdy z uczestników otrzymał po zakończeniu warsztatów pamiątkowe fotografie rodzinne.

Udział w dedykowanych zajęciach prowadzonych przez związaną z Uniwersytetem Adama Mickiewicza etnografkę Agatę Stanisz, pomógł uczestnikom w zbudowaniu swojej tożsamości kulturowej. Na tę tożsamość złożyły się wiedza o historii zamieszkiwanej miejscowości oraz zestawienie jej ze współczesnym obrazem miasta. Analizę porównawczą uczestnicy poprowadzili m.in. za pomocą dźwięków nagranych w najbliższym otoczeniu.

W ramach projektu odbyły się także warsztaty muzyczne i wokalne. Jednym z elementów spotkań były zajęcia muzykoterapeutyczne, w których główny nacisk kładziony był na integrację i współdziałanie grupy, uczestnicy zapoznali się z różnorodnym instrumentarium. Od pierwotnych instrumentów wyrabianych z „darów natury” przez skrzypce, gitarę po współczesne instrumenty elektroniczne. Wspólne zabawy muzyczne znalazły swój finał w postaci utworu wykonanego zespołowo. Muzyka, jako najbardziej narracyjna z pozawerbalnych sztuk, odegrała rolę “oswajacza codzienności”. Pomogła spojrzeć na nauczyciela, kolegę, sąsiada jak na aktora, bohatera opowieści.