Plakat_The_OpenRoad_Gregorczyk_Szamałek_FOTSPOTW ramach tegorocznej edycji projektu Kulturalny Stary Rynek odbędzie się wystawa The Open Road organizowana przez  Stowarzyszenie FOTSPOT.

Droga, która wiedzie przed siebie, bez oczekiwań, to stan umysłu i doświadczania tego, co nastąpi – pozwala przekraczać umowne granice poznania. Wystawa The Open Road składa się z opowieści pary autorów, podróżujących wspólnie przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w latach 2014-2016.

Na prezentowanych zdjęciach pojawia się opowieść o byciu w drodze i postrzeganiu krajobrazu życia Amerykanów bez oceny, przyjmując i akceptując wszystko to, czego doświadcza fotograf. Widać małomiasteczkowość, przestrzenne i sytuacyjne obrazy z przedmieść. Z drugiej strony pojawia się retoryka dotykająca świata symboli powszechnie kojarzonych z popkulturową amerykańskością czy mityczną wolnością. Obraz amerykańskich krajobrazów z drogi niejako przeciwstawia się wizerunkowi Stanów symbolicznie obciążonych historią kraju, który nie jest już ziemią obiecaną.

Parafrazując David’a Campany z Krótkiej historii długiej drogi, autorzy zadają sobie pytanie „czy na końcu tej długiej drogi pojawi się nowy początek, czy też nowe perspektywy dla znanych już dróg?” Autorzy odchodzą nieco od fotografii amerykańskich klasyków gatunku, znajdując pole dla własnej „otwartej drogi” w symbolicznej podróży ze Wschodu na Zachód.

Anka Gregorczyk jest artystką fotografką ZPAF, stypendystką w dziedzinie kultury, laureatką polskich i zagranicznych nagród fotograficznych. W fotografii skupia się na współczesnej architekturze oraz przestrzeni życia człowieka i krajobrazie zmienianym przez ludzką aktywność.  W podróży po Ameryce towarzyszył jej Łukasz Szamałek – fotograf wyróżniany i nagradzany w polskich i zagranicznych konkursach fotograficznych. Absolwent programu mentorskiego SPUTNIK PHOTOS. W swojej fotografii skupia się głównie na dokumentowaniu form architektonicznych oraz przestrzeni życia człowieka.

Wystawę The Open Road będzie można oglądać od 4 do 18 lipca w tymczasowej Galerii FOTSPOT przy ul. Wrocławskiej 9/5. Dostępna będzie w środy, czwartki i piątki od godziny 17:00 do 20 oraz w soboty od godziny 12:00 do 16:00.