Prezydent Poznania podjął decyzję w sprawie wyboru szefa Galerii Miejskiej Arsenał. Wbrew rekomendacji komisji konkursowej na stanowisko dyrektora mianuje Marka Wasilewskiego. 

„Profesor Marek Wasilewski w swojej koncepcji programowej (…) zawarł najbardziej spójny i przekonujący program przeobrażenia Arsenału z galerii o bardzo lokalnym charakterze w ośrodek sztuki o dużym potencjale kulturotwórczym” – pisze prezydent w opublikowanym w środę oświadczeniu.

Na początku lutego komisja konkursowa na dyrektora Arsenału stosunkiem głosów 5 do 4 rekomendowała Piotra Bernatowicza, dotychczasowego szefa galerii. Odrębne zdanie w tej sprawie zgłosiła Justyna Makowska, przewodnicząca komisji i dyrektorka wydziału kultury, która zaproponowała Wasilewskiego. Prezydent przychylił się do jej rekomendacji. „Obecnie Arsenał nie wykorzystuje swojego potencjału, a realizowany program nie spełnia oczekiwań lokalnej społeczności” – pisze Jaśkowiak w oświadczeniu. „Chciałbym, aby galeria ta była naszą kulturalną wizytówką, promującą Poznań w kraju, a nawet zagranicą. (…) Stanie się to możliwe, jeśli nowy dyrektor spełni kilka warunków: zaproponuje spójny, odważny program, podejmie działania edukacyjne na najwyższym poziomie, będzie konsekwentnie prowadził wcześniej przygotowaną strategię promocji oraz dokona niezbędnych zmian w zakresie infrastruktury galerii” – dodaje. Według prezydenta realizacja takiego zadania jest niemożliwa bez wykorzystania potencjału lokalnych twórców, wchodzenia w relacje z artystami spoza środowiska, nawiązania partnerskich kontaktów z innymi ośrodkami sztuki współczesnej i uczelniami. Zdaniem Jaśkowiaka z tego zadania najlepiej spośród kandydatów wywiąże się właśnie Wasilewski.

Marek Wasilewski ukończył PWSSP w Poznaniu (1993) i Central Saint Martins College of Art & Design w Londynie (1998). Jest autorem wielu wystaw w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje teksty o sztuce. Jest redaktorem naczelnym „Czasu Kultury”. Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.