We współczesnej dramaturgii wciąż mało jest tekstów, które mówiłyby o przekraczaniu granic: uprzedzeń, poglądów, heurystyk… Ambona ludu, napisana dla Teatru Nowego przez Wojciecha Kuczoka – laureata Paszportu Polityki oraz Nagrody Literackiej Nike, stanowi próbę wypełnienia tej luki. Wnikliwe studium lokalnych społeczności, posługujących się systemem utrwalonych stereotypów, to jednak pretekst. W istocie idzie tu o nakreślenie obrazu współczesnych Polaków oraz zagrożeń, jakie niesie narastająca frustracja, znajdująca swe ujście w radykalizującym się języku. A także – o podkreślenie potrzeby społecznej wspólnoty, opartej nie tyle na równości, co na równoważności przekonań.

17 grudnia w Teatrze Nowym w Poznaniu odbędzie się premiera spektaklu Ambona ludu w reżyserii Piotra Kruszczyńskiego. Na scenie wystąpią między innymi: Maria Rybarczyk, Zbigniew Grochal, Aleksander Machalica, Mariusz Zaniewski, Daniela Popławska i gościnnie Marcin Kalisz.

Spektakl zostanie również wystawiony 18, 20, 21 i 22 grudnia na Dużej Scenie Teatru Nowego w Poznaniu.