Po sukcesie programy letniego Kraina Olimpia, Scena Robocza rozpoczyna kolejny projekt społeczno-artystyczny, Sąsiedztwo – granice bliskości. Program rozwoju osobistego jest skierowany do aktywnych animatorów kultury, osób zaangażowanych w różnorodne inicjatywy bądź grupy artystyczne.

SASIEDZTWO_FACEBOOK_ZDJECIE_WYDARZENIA

Projekt ma formę Akademii złożonej z warsztatów i wykładów, które mają na celu poszerzenie kompetencji artystów w zakresie projektowania działań społeczno-artystycznych.  Jest to również edukacyjny pakiet nowoczesnych narzędzi dających możliwość zaprojektowania i realizacji własnego, autorskiego pomysłu w swoim lokalnym środowisku – dzielnicy, podwórku, ulicy, czy kamienicy.

Przez trzy miesiące, od października do grudnia, uczestnicy wejdą w proces twórczy, którego celem jest zaprojektowanie i wyprodukowanie akcji performatywnej, instalacji lub działania w przestrzeni publicznej. Zaplanowana została seria spotkań i warsztatów dotycząca umiejętności projektowych, researchu w projektach artystycznych, performansu jako narzędzia zmiany, reżyserii światła oraz dźwięku.

Scena Robocza zapewni wsparcie produkcyjn, a także udostępni zaplecze techniczne niezbędne do pracy artystom. Uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe na realizację swoich autorskich działań, jak również pełne wsparcie merytoryczne od zaproszonych ekspertów.

Warsztaty poprowadzą specjaliści w swoich dziedzinach: Anna Karolina-Kłys, Artur „Arti” Grabowski, Agnieszka Różyńska , Bartek Lis , Paulina Góral, Łukasz Zygarlicki.

Projekt musi zostać zrealizowany przez animatorów na obszarze trzech historycznych dzielnic Poznania: Jeżyc, Łazarza i Starego Grunwaldu. Termin zgłoszeń do projektu upływa 7 października. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Sceny Roboczej.