W dniach 19-20 maja w Centrum Kultury Zamek odbędą się wyjątkowe spotkania edukatorów i animatorów – Po(d)łącz się. Wielkopolska Sieć Kultury. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Sieć zawiązujemy po to, by się poznać, dowiedzieć o swoich działaniach i porozmawiać o współpracy oraz wsparciu realizacji projektów. To pierwsze takie spotkanie obejmujące swoim zasięgiem całe województwo.

Podłącz się - baner

Uczestnikami wydarzenia będą wielkopolscy animatorzy i edukatorzy kulturowi, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury, klubów, świetlic, domów kultury czy organizacji pozarządowych oraz działający aktywnie „wolni strzelcy”. W programie znajdują się między innymi: giełda wielkopolskich projektów edukacyjnych i kulturowych, warsztaty dotyczące technik prowadzenia edukacji kulturowej i diagnozy społeczności lokalnych, porady specjalistyczne w ramach tzw. stolików eksperckich, a także dyskusja na temat współpracy pól edukacji i kultury.

Program dwudniowego spotkania

Czwartek, 19 maja

g. 10:00 – 10.45 rejestracja uczestników

g. 11:00 – 11.30 powitanie uczestników

g. 12:00 – 13.30 giełda projektów

g. 15:00 – 18:00 warsztaty: Praca ze społecznościami lokalnymi /prowadzenie: Adrianna Surmiak, Bartosz Lis; „Grywalizacja w edukacji”  (prowadzenie: Marcela Kościańczuk, Adam Nyckowski)

Piątek, 20 maja

g. 10:00 – 11.30 giełda projektów

g. 11.30 – 14:00 stoliki eksperckie

g. 12:00 – 14:00 dyskusja „Czy edukacji kulturowej można się nauczyć? Szkoła współpracy” z udziałem Marty Adamczak i Adama Łuczaka (działaczy kolektywu 1a), Joanny Ciechanowskiej-Barnuś (nauczycielki, Radnej Antoninek-Zieliniec-Kobylepole), Joanny Chrzanowskiej (edukatorki kulturowej, animatorki) oraz Marka Sztarka (eksperta Narodowego Centrum Kultury, animatora) / prowadzenie: Karolina Sikorska, Marcela Kościańczuk

Organizator spotkania, Centrum Praktyk Edukacyjnych (CPE) jest podmiotem powołanym do życia w Centrum Kultury ZAMEK jako program pilotażowy MKiDN – w ciągu trzech lat stał się integralną częścią CK ZAMEK, a także narzędziem umożliwiającym niezwykle dynamiczny rozwój edukacji kulturowej w Wielkopolsce.