Tuwim dla dorosłych (1)29 kwietnia w Teatrze Apollo zagości spektakl Tuwim dla dorosłych. To pełen dowcipu i swady portret Juliana Tuwima, poety o bardzo wyrazistej postawie wobec życia, ludzkich przywar, obyczajowości, polityki. Spektakl rozpocznie się o godzinie 17:30.

Sarkastyczne, nonszalanckie podejście do życia było charakterystyczne dla znacznej części twórczości Tuwima, zwłaszcza z okresu 20-lecia międzywojennego. Był to czas mitologizowanej przez poetę młodości, czas Pikadora, Qui Pro Quo, Czarnego Kota i innych rozsianych po Warszawie kabaretów, czas Skamandra – legendarnej grupy poetyckiej założonej przez Juliana Tuwima, a także Antoniego Słonimskiego, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Skamander miał przemożny wpływ na życie artystyczne, jak również obyczajowe i towarzyskie w całym 20-leciu międzywojennym.

Julian Tuwim był reprezentantem liberalnej inteligencji warszawskiej, szydził z zacofania, mieszczańskiego kołtuństwa, kultu materialistycznych wartości. Przeszedł ewolucję od krytyki pewnych elementów rzeczywistości politycznej, do całkowitej niezgody na rządy sanacyjnych elit, kiedy w latach trzydziestych zaczęły one niebezpiecznie zbliżać się do ugrupowań o programie antysemickim i faszystowskim.

Spektakl Tuwim dla dorosłych ukazuje najpierw zachłyśnięcie się światem przez młodego poetę, a następnie narastający dystans artysty wobec rzeczywistości i coraz większą dezaprobatę dla obserwowanych mechanizmów społecznych. Ma też przedstawienie drugiego bohatera. Jest nim Warszawa – ukochane miasto, do którego Tuwim wracał wbrew rozsądkowi, wiedziony czystą poetycką intuicją. Albo miłością.

Spektakl jest też przesycony klimatem bliskim poecie – klimatem witalizmu, radości życia, dowcipu i odrobiny melancholii. Znalazły się w nim zarówno teksty satyryczne, jak i liryczne, a wszystko jest przetykane fragmentami wierszy oraz prozy.

W spektaklu występują: Joanna Lewandowska, Anna Sroka-Hryń, Magdalena Piotrowska, Jacek Bończyk, Arkadiusz Brykalski i Jan Janga-Tomaszewski.