plakat b1 przeglad teatrowPrzegląd Zespołów Teatralnych, których uczestnikami są osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi to wyjątkowe wydarzenie artystyczne służące integracji i budowaniu wspólnoty w oparciu o uniwersalne doświadczenie sztuki. Organizatorem Przeglądu, który odbędzie się już 20 lutego w Centrum Kultury Zamek jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu.

Wydarzenie służy prezentacji osiągnięć twórczych osób niepełnosprawnych w atmosferze wzajemnej życzliwości i z uniknięciem presji rywalizacji. Najlepsze przedstawienia wyróżni publiczność oraz profesjonalne Jury, w składzie którego zasiądą aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu: Maria Rybarczyk, Andrzej Lajborek oraz Janusz Andrzejewski.

Wstęp i uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Zaproszenie skierowane jest do Stowarzyszeń, Fundacji, Domów Pomocy Społecznej i innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Mile widziani na widowni będą także miłośnicy teatru.

Zadaniem Przeglądu Zespołów Teatralnych jest wskazanie, że sztuka to obszar, w którym możliwa jest współpraca osób o różnym stopniu sprawności – i że każdy wnosi w tę przestrzeń niepowtarzalność własnej twórczości i własnego przeżywania świata.

Na scenie wystąpią: Grupa Teatralna Flesz,  Grupa Teatralna iSkrzydła DOA Poznań, Grupa Teatralna Mocni Teatralni Zakład Owińska, Grupa Teatralna Nowi w Nowym im. Wojciecha Deneki, Grupa Teatralna Przystań WTZ Ognik,  Grupa Teatralna SDS Zielone Centrum, Grupa Teatralna Sokoły, Grupa Teatralna Stowarzyszenia dla Ciebie,  Grupa Teatralna Śmiałek oraz Grupa Teatralna z Kuźni Talentów ProFUTURO.