IMG_3856 miniWładza, wiara, wspólnota, natura, sztuka i historie niekonwencjonalne to bloki tematyczne składające się na projekt Dziedzictwo 966, który będzie realizowany przez najbliższe dwanaście miesięcy w Bramie Poznania. Za pośrednictwem tych haseł Centrum Turystyki Kulturowej Trakt będzie budowało nowe spojrzenie na dziedzictwo. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury jest związany z 1050. rocznicą przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę.

– Tu zaczęła się Polska. To jest miejsce, gdzie mamy pierwszą katedrę, pierwszą nekropolię królów, tutaj znajduje się pierwsza chrześcijańska relikwia – Miecz św. Piotra w Muzeum Archidiecezjalnym. Tu powstał najpotężniejszy gród Mieszka I. Wielkopolska, czy to Gniezno czy Poznań, jest miejscem gdzie odbył się chrzest Polski. I to jest niezaprzeczalna wartość i trzeba o tym opowiadać – mówił podczas spotkania prasowego dyrektor Bramy Poznania, Robert Mirzyński.

Hasło Dziedzictwo 966 to projekt interdyscyplinarny, który zakłada trochę przewrotowe, krytyczne spojrzenie na dziedzictwo. W ramach pierwszej odsłony zatytułowanej Władza odbędą się darmowe oprowadzania po ekspozycji, warsztaty, wykłady, wernisaż wystawy oraz projekcje filmowe.

– Już w najbliższy weekend poszukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego Mieszko I nie został świętym? Będziemy zastanawiać się nad władzą i potęgą obrazu na przykładzie twórczości Leni Riefenstahl. Przygotowaliśmy również darmowe warsztaty z kompetencji liderskich skierowane do młodych twórców kultury – zdradziła Anna Adamowicz odpowiedzialna za realizację projektu Dziedzictwo 966 – W niedzielę odbędzie się też panel dyskusyjny z udziałem Zenona Pałata i Grzegorza Piątka na temat związku architektury i władzy.

W sobotę o godzinie 18:30 odbędzie się wernisaż wystawy plakatów Luizy Kempińskiej, Atrybuty władzy. Prezentuje ona oryginalne spojrzenie na to, co nosili na i przy sobie władcy. Wystawa zagości na kładce łączącej Śluzę Katedralną z głównym budynkiem Bramy Poznania.

Cykl wydarzeń związanych z pojęciem władzy zakończy dyskusyjny klub filmowy z dwoma nieco starszymi, ale wciąż aktualnymi filmami: dokumentem Jak żyć Marcela Łozińskiego i Zawróconym Kazimierza Kutza.

Ważnym elementem projektu Dziedzictwo 966 jest edukacja – podkreślał Robert Mirzyński. – Rozpoczęliśmy w tym roku wieloletni projekt pod nazwą Szkoła dziedzictwa skierowany nie  do uczniów, a do kreatywnych nauczycieli, którzy chcą zerwać z pojmowaniem edukacji jako kolejnej wiedzy encyklopedycznej.

Projekt Szkoła dziedzictwa, który Brama Poznania współrealizuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pod honorowym patronatem marszałka województwa wielkopolskiego i prezydenta miasta Poznania, jest kierowany do tych nauczycieli, którzy chcieliby wyjść poza schemat. Szczegółowe informacje na temat edukacyjnej strony projektu można znaleźć na stronie www.portal.bramapoznania.pl.

Brama Poznania włączy się również w ogólnokrajowe obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, które odbędą się w kwietniu.

– Z racji naszego położenia będziemy w tych obchodach uczestniczyć. Pod koniec kwietnia odbędzie się widowisko multimedialne 966, które będzie swoim zasięgiem obejmować Śluzę Katedralną i budynki na Śródce – zdradziła Anna Adamowicz.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Bramy Poznania