15 stycznia w Bramie Poznania odbędzie się wernisaż wystawy Między Wschodem a Zachodem. Na wystawie zostaną zaprezentowane fotografie Sławka Chelisa, Tomasza Mościckiego i Tomasza Zygmonta prezentujące Górę Athos. Wernisaż wystawy rozpocznie się o godzinie 18:00.

Między Wschodem a Zachodem - baner

Republika Mnichów, Święta Góra, Agion Oros to jedno z najbardziej tajemniczych, mistycznych i zapomnianych miejsc na świecie. To odosobnione państwo mnichów, republika klasztorów, do którego wstęp mają tylko mężczyźni. Przybywać mogą tu jedynie pielgrzymi, którzy otrzymają specjalne zezwolenie. Athos to skarbiec wschodniego chrześcijaństwa, strażnik jego dorobku, zanurzony  w nieustannej modlitwie i medytacji. Na Athos nie wolno wykonywać zdjęć, dokumentować czy filować życia mnichów, żyjących według reguł z X wieku. Autorzy fotografii otrzymali jednak na to specjalną zgodę.

Wystawa otwiera rok jubileuszowy 1050-lecia Chrztu Polski. Jest przypomnieniem, że przed Mieszkiem chrześcijaństwo w obrządku wschodnim dotarło na ziemie dzisiejszej Polski za sprawą Cyryla i Metodego, a ślady jego wpływów widoczne są także w badaniach archeologicznych na Ostrowie Tumskim.

Wystawa będzie czynna do 7 marca.