Adolphe_Felix_Cals_Falaises_les_environs_de_Dieppe24 października w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zagości wyjątkowa wystawa prezentująca obrazy artystów, których dorobek i postawa twórcza stanowiły podwaliny wielkich przemian, jakie nastąpiły w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Malarze Normandii to jedyna w Polsce wystawa prac z tej kolekcji, w której znaleźć można obrazy malarzy tak znakomitych jak Eugène Delacroix, Jean-Baptiste-Camille Corot, Gustave Courbet, Claude Monet czy August Renoir. Ekspozycja daje nie tylko możliwość obcowania z pracami wielu ciekawych twórców, ale także jest doskonałą opowieścią o kulturze XIX wieku, pozycji artysty i definicji dzieła sztuki.

Przełom XVIII i XIX wieku to czas głębokich przemian światopoglądowych i artystycznych w Europie. Nowa epoka stawiała człowieka i jego przeżycia wysoko w hierarchii rozważań artystów, literatów i filozofów. Wielu zwracało coraz większą uwagę na naturę i zjawiska w niej występujące. W dziełach sztuki zaczęto ukazywać potęgę i zmienność przyrody. Gwałtowne zjawiska pogodowe, malowniczość lub surowość krajobrazu stały się tematami, które prezentując otaczający świat, stawały się pretekstem dla ukazywania ludzkiej natury. Dzięki rozwijającej się turystyce wiele regionów zostało wówczas odkrytych i zaczęło stanowić inspirację dla artystów. Tak stało się  z Normandią, której walory docenili malarze i pisarze.

Eugne_Boudin_Pcheurs_en_bord_de_merMonumentalne wybrzeże, malownicze sady i spokojne pola były impulsem do tworzenia pejzaży i scen rodzajowych. W połowie XIX wieku Normandię odwiedzali regularnie malarze, którzy dziś uznawani są za najważniejszych twórców epoki: Eugène Delacroix, Jean-Baptiste Camille Corot i Gustave Courbet. Z czasem zaczęli towarzyszyć im młodsi twórcy, którzy w dziejach sztuki odegrali niebagatelną rolę, tacy jak Claude Monet czy August Renoir.

Wiele obrazów, które w drugiej połowie XIX wieku wystawiano na pierwszych wystawach impresjonistów, powstało w Normandii lub dzięki doświadczeniom w niej zdobytym. Kolejne pokolenia artystów traktowały Normandię jak skarbnicę tematów. Malowali starając się sprostać zasadom rodzących się szybko nowych trendów i kierunków lub ćwicząc oko i rękę w szybkich szkicach natury.

Kolekcja ponad 120 obrazów została stworzona w 1992 roku przez Radę Regionu Dolnej Normandii. Miejscem jej stałej prezentacji jest Abbaye aux Dames w Caen. Dzieła należące do kolekcji wystawiano między innymi we Francji, Austrii i Stanach Zjednoczonych. W latach 2009-2010 zbiór pokazywano w galeriach narodowych Estonii, Łotwy i Białorusi. W 2011 roku wystawa towarzyszyła szczytowi G8 w Deauville, a następnie trafiła do Muzeum Narodowego Ukrainy w Kijowie, odwiedzając również Lwów i Dniepropietrowsk. Po pokazach w krajach skandynawskich, zbiór był prezentowany w Zagrzebiu, Ljubljanie i Trieście. Nadszedł czas na Poznań.

Wystawie Malarze Normandii towarzyszy różnorodny program edukacyjny, przeznaczony zarówno dla indywidualnych odbiorców, jak również zorganizowanych grup szkolnych. Program przygotowany dla uczniów składa się z czterech typów lekcji muzealnych, a każda z nich skierowana jest do innej grupy wiekowej. Wszystkie lekcje są zgodne z podstawą programową nauczania wybranych przedmiotów na poszczególnych etapach edukacji.

Wystawa potrwa do 14 lutego 2016 roku.