Reklama w serwisie Świat Kultury Poznań

Możliwe formy reklamy:

mały kwadrat o wymiarach nieprzekraczających 175x125px (menu po prawej stronie);

duży kwadrat o wymiarach nieprzekraczających 350x250px (menu po prawej stronie);

mały baner o wymiarach nieprzekraczających 468x60px (u góry strony);

Ceny emisji reklamy na wszystkich stronach serwisu

czas emisji

mały kwadrat

duży kwadrat

mały banner

1 tydzień

50,00zł

60,00zł

100,00zł

2 tygodnie

90,00zł

110,00zł

160,00zł

3 tygodnie

135,00zł

160,00zł

220,00zł

4 tygodnie

180,00zł

210,00zł

300,00zł

3 miesiące

480,00zł

560,00zł

650,00zł

6 miesięcy

860,00zł

1000,00zł

1100,00zł

12 miesięcy

1500,00zł

1800,00zł

2000,00zł

* podane ceny są cenami brutto 1

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmówienia emisji reklamy jeżeli narusza ona przyjęte zasady etyczne, moralne lub jej treść odbiega od zawartości serwisu.

1 Z uwagi na fakt, iż obecnie wydawca serwisu Świat Kultury Poznań nie prowadzi działalności gospodarczej, zamieszczanie reklam w serwisie jest możliwe wyłącznie w oparciu o umowę cywilno – prawną – umowa o zamieszczenie reklamy w serwisie – która podlega podatkowi od dochodu dla osób fizycznych. Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić zaliczkę do właściwego Urzędu Skarbowego wedle zamieszkania Wydawcy serwisu Świat Kultury Poznań, a na koniec roku rozliczeniowego wypełnić deklarację PIT 8C w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wydawcy serwisu, a drugi dla właściwego Urzędu Skarbowego.

Podane ceny są cenami brutto uwzględniającymi zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kontakt w sprawie reklamy – promocja@swiatkultury.com.pl