Folklor w każdym fyrtlu! – pod takim tytułem odbędzie się XIV Światowy Przegląd Folkloru Integracje, który rozpocznie się 11 sierpnia w Poznaniu. Podczas tegorocznego Festiwalu zaprezentują się grupy z Japonii, Meksyku, Węgier, Ukrainy i Cypru Tureckiego. Polskę reprezentować będą aż dwa zespoły: Studencki Zespół Góralski przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Skalni oraz Zespół Tańca Ludowego POZNAŃ AWF, który jest gospodarzem Przeglądu.

Studencki Zespół Góralski Skalni działający przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powstał w 1952 roku i skupia młodzież góralską z Podhala i okolic, studiującą w wyższych uczelniach krakowskich.

Zespół przedstawia folklor Podhala w formie tradycyjnej. Muzyka, tańce i śpiewy wyrastają z wielopokoleniowej tradycji mieszkańców Podhala i stanowią odrębną i oryginalną kulturowo część dziedzictwa Karpat. Muzyka podhalańska jest pełna żywiołowości i temperamentu. Instrumentarium stanowią skrzypce (prym i sekund) lub „złóbcoki” oraz basy (instrument zbliżony do wiolonczeli). Przekazywane z pokolenia na pokolenie melodie zachowują charakterystyczne motywy melodyczne. Ich nazwy pochodzą bądź od sławnych wykonawców – sabałowe, bartusiowe, duchowe lub od nazwy kroków tanecznych – ozwodne, krzesane lub od funkcji melodii w obrzędach – pytackie, do ocepin.

Taniec góralski odznacza się podobnymi cechami jak muzyka, jest dynamiczny i żywiołowy. Podstawowym tańcem jest solowy popis pary tanecznej, składający się z kilku odmian kroków przerywanych przyśpiewkami wykonywanymi przez tancerza. Tańce wykonywane przez kilka par są układami dopasowanymi do wymogów sceny i stanowią rozwinięcie tańca jednej pary. Charakterystyczną odmianą tańca jest zbójnicki – męski taniec grupowy wykonywany w tempie marsza.

Śpiew podhalański to przede wszystkim śpiew wierchowy wywodzący się z kultury pasterskiej. Jest to śpiew dwu lub trzygłosowy z jednym głosem wiodącym. Charakteryzuje się on nieregularną rytmiką i zindywidualizowanym stylem wykonawczym. Osobną grupę śpiewów stanowią śpiewy wykonywane do tańca lub przy obrzędach.

ZTLZespół Tańca Ludowego Poznań Akademii Wychowania Fizycznego  został założony w  1982 roku. Od momentu powstania przez zespół przewinęły się setki entuzjastów folkloru. Obecnie liczy on 60 członków, którzy pod okiem kierownika artystycznego i choreografa Dariusza Majchrowicza tańczą, śpiewają i bawią się na scenach Polski i świata. Celem działalności i misją grupy jest podtrzymywanie zanikającego folkloru, tradycji ludowych różnych regionów Polski oraz czerpania ogromnej przyjemności i satysfakcji z tych działań.

Tancerze  potrafią zaprezentować się we wszystkich polskich tańcach narodowych, ukazując skoczność oberka, dostojność mazura i poloneza, liryczność kujawiaka oraz piękno krakowiaka. Repertuar zespołu obejmuje  15 różnych tańców regionalnych  – między innymi tańce rzeszowskie, wielkopolskie, lubelskie, opoczyńskie, łowickie czy kurpiowskie. Poza tym członkowie zespołu mogą pochwalić się imponującą znajomością góralszczyzny. Choreografie z okolic Beskidów, Pienin, Spisza czy Nowego Sącza oraz przepiękne pieśni góralskie wykonywane przez artystów zespołu Poznań, zachwycają i oczarowują publiczność.

Szczególnie ważnym elementem, który dodatkowo uatrakcyjnia występy tancerzy są wielobarwne stroje ludowe.  Zespół Tańca Ludowego Poznań posiada około 300  kostiumów z najróżniejszych polskich regionów. Wiek niektórych z nich dochodzi nawet do 40 lat, wszystkie natomiast wykonane są z autentycznych, tradycyjnych, ludowych materiałów.

W czasie swojej ponad trzydziestoletniej działalności  Zespół Tańca Ludowego  Poznań AWF wielokrotnie prezentował swój program publiczności polskiej i zagranicznej. W czasie licznych podróży odwiedził między innymi Holandię, Belgię, Niemcy, Hiszpanię, Macedonię, Serbię, Finlandię, Francję, Turcję, Algierię, Portugalię, Rosję, Ukrainę, Egipt czy Wsypy Kanaryjskie, zdobywając przy okazji wyróżnienia i nagrody międzynarodowych festiwali folklorystycznych.

Od czternastu lat Zespół organizuje Światowy Przegląd Folkloru Integracje, który odbywa się w sierpniu w Wielkopolsce.