Modjeska Calling6 i 7 kwietnia 2020 w Teatrze Polskim w Poznaniu odbędzie się IV edycja konkursu dla aktorek i aktorów na interpretację monologów szekspirowskich Heleny Modrzejewskiej – Modjeska Calling. Konkurs zorganizowany jest dla upamiętnienia światowej sławy aktorki Heleny Modrzejewskiej, której talent i ofiarność zaznaczyły się istotnie w dziejach Teatru Polskiego w Poznaniu.

Konkurs Modjeska Calling adresowany jest do aktorek i aktorów zawodowych, studentek i studentów, absolwentek i absolwentów publicznych oraz niepublicznych szkół teatralnych oraz osób bez udokumentowanego wykształcenia aktorskiego, ale posiadających minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie teatralne (co najmniej 5 zagranych ról). Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest nadesłanie – do 17 marca 2020 roku na adres: modjeska@teatr-polski.pl – trzech plików w formacie pdf: wypełnionego formularza zgłoszeniowego, odręcznie podpisanej i zeskanowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (oba dokumenty do pobrania na stronie Teatru Polskiego w Poznaniu) oraz fotografii portretowej podpisanej imieniem i nazwiskiem.

Monologi muszą zostać wybrane spośród ról kreowanych przez Helenę Modrzejewską (zarówno aktorki jak i aktorzy wykonują role kobiece), których lista znajduje się na stronie internetowej Teatru Polskiego w Poznaniu, w zakładce „aktualności”. Komisja powołana przez dyrekcję Teatru Polskiego w Poznaniu zdecyduje o zakwalifikowaniu kandydatek i kandydatów do dnia 23 marca 2020 roku. Każda z zakwalifikowanych osób otrzyma, na podany w zgłoszeniu adres mailowy, informację o przyjęciu zgłoszenia oraz harmonogram przesłuchań.

Finał konkursu odbędzie się 7 kwietnia o godz. 18.00.