Konkurs poetycki CK ZamekCentrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza do udziału w nowej edycji Konkursu Poetyckiego im. Klemensa Janickiego, który rozstrzygany jest co dwa lata podczas festiwalu Poznań Poetów. Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 14-18 maja 2019 roku.

Wiersze oceni jury w składzie: Krzysztof Hoffmann (przewodniczący), Bianka Rolando, Joanna Bociąg i Józef Olejniczak. Główną nagrodą jest publikacja tomiku w wydawnictwie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Termin nadsyłania utworów upływa 20 marca 2019.

Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie przesłać zestaw oryginalnych wierszy własnego autorstwa o objętości ok. 2-3 arkuszy wydawniczych /40-60 str./, które nie były dotąd publikowane w prasie i almanachach. Zestaw wierszy musi być zaopatrzony w godło oraz osobny plik lub zamkniętą kopertę z danymi personalnymi autora oraz podpisanym oświadczeniem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w celu informowania o wydarzeniu  na stronie internetowej Centrum Kultury ZAMEK oraz prowadzonym przez niego profilu na portalu społecznościowym, w  informacjach przekazywanych prasie i mediom. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Informacją dodatkową dotyczącą danych osobowych stanowiącą część Regulaminu konkursu”. Zgoda jest niezbędna w celu umożliwienia udzielenia informacji na temat przebiegu oraz wyników konkursu – bez jej udzielenia nie jest możliwy udział w konkursie. Uczestnik nie musi być debiutantem. Limit wieku autora – 35 lat.

Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na specjalnym wieczorze poetyckim podczas festiwalu Poznań Poetów.

Zestawy wierszy w wersji elektronicznej lub w 4 egzemplarzach w wersji papierowej prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 20 marca 2019 roku na adres: literatura@ckzamek.pl lub Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82; 61-809 Poznań, z dopiskiem Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego.

Do tej pory laureatami konkursu byli: Marcin Perkowski, Katarzyna Klafkowska, Anna Wieser, Tomasz Bąk, Marcin Ostrychacz i Jolanta Nawrot.