KONKURS ZAKOŃCZONY

Zwycięzcą konkursu fotograficznego „Być jak Rober Redford” została Iza Wolanin.

Gratulujemy!!!

Zdjęcia jest autorską interpretacją filmu Namiętności z 1996 roku, w reżyserii Jona Avneta. U boku Roberta Redforda zagrała Michelle Pfeiffer.

Iza Wolanin

***

Przez park na bosaka jest sztuką, która jako pierwsza przyniosła uznanie Simonowi – zarówno w oczach amerykańskiej publiczności, jak i krytyków. Spektakl ten był również ogromnym sukcesem i początkiem wielkiej kariery Roberta Redforda oraz Jane Fondy, którzy zagrali główne role.

W związku z premierą spektaklu w reżyserii Tomasza Szafrańskiego, z muzyką Adama Sztaby i doborową obsadą aktorów Teatru Kwadrat przygotowaliśmy konkurs fotograficzny – Być jak Robert Redford.

Tematem konkursu jest fotografia będąca interpretacją wybranej kreacji aktorskiej Roberta Redforda.  Na zdjęcia czekamy do 14 lutego 2014 roku, czyli do dnia poznańskiej premiery spektaklu Przez park na bosaka.

Regulamin konkursu

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizatorem Konkursu jest serwis internetowy Świat Kultury Poznań www.swiatkultury.com.pl

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Tematem Konkursu jest „fotografia będąca interpretacją wybranej kreacji aktorskiej Roberta Redforda.”

6. Konkurs rozpocznie się 15 stycznia 2014r., a zakończy 14 lutego 2014r. o godz. 23.59.

7. Po terminie nadsyłania zgłoszeń prace zostaną poddane ocenie redaktor naczelnej serwisu Świat Kultury Poznań, która wybierze jedno najlepsze zdjęcie. Werdykt podany zostanie nie później niż 18 lutego 2014r. Wynik konkursu zawierający imię i nazwisko autora oraz zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowany na stronie internetowej serwisu www.swiatkultury.com.pl, na naszym profilu na facebook’u oraz na naszym blogu http://swiatkultury.blogspot.com

8. By zgłosić fotografię do Konkursu, należy polubić nasz profil na facebook’u (https://www.facebook.com/swiatkultury), a następnie za pomocą facebook’a wysłać do nas wiadomość zawierającą zdjęcie zgłaszane do konkursu. Zgłoszenie na konkurs, poza konkursową fotografią, musi zawierać również krótki opis zdjęcia – do jakiego filmu z udziałem Roberta Redforda nawiązuje?

9. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 fotografię w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 1 MB. Zgłoszone fotografie nie mogą być poddane obróbce graficznej.

10. Nagrodą dla Laureata ufundowaną przez Grupę Wydawniczą Publicat jest

Publikacja książkowa „Biografia. Robert Redford” Michaela Feeney’a Callana

11. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

– jest autorem/autorką załączonego zdjęcia oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie, również dla celów reklamowych Konkursu,

– przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),

– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu oraz serwisu Świat Kultury Poznań (www.swiatkultury.com.pl)

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

13. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających adres zamieszkania na terenie RP. Organizator pokrywa koszty przesyłki nagrody tylko na terenie Polski.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

14. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do  czasu jego zakończenia.