Już jutro, 30 października w Teatrze Muzycznym w Poznaniu odbędzie się specjalny koncert zaduszkowy Pamiętamy… Będzie on zwieńczeniem akcji Zapal znicz pamięci, która odbyła się w Poznaniu już po raz szósty. Pomysłodawczynią projektu mającego na celu upamiętnienie zamordowanych przez Niemców 40 tysięcy polskich obywateli z terenów siłą włączonych do III Rzeszy na początku II wojny światowej jest Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

26 października w miejscach kaźni na terenie Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, Śląska oraz ziemi łódzkiej i ciechanowskiej zapłonęły znicze, które są symbolem pamięci o okrutnych wydarzeniach z czasów II wojny światowej. W tym roku akcja Zapal znicz pamięci odbyła się pod patronatem pięciu regionalnych rozgłośni radiowych i pionów edukacyjnych IPN. Prowadzili ją wspólnie Radio Merkury Poznań, Radio PiK, Radio Katowice, Radio Gdańsk i Radio Łódź oraz Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. W akcję włączyły się również Muzeum Historii Polski, portal historyczny www.dzieje.pl oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu. Po zakończeniu koncertu zaduszkowego uczestnicy będą mogli oddać cześć bohaterom, stawiając znicz pod tablicą umieszczoną na budynku Teatru, pod którą uroczystą wartę będą pełnili harcerze.

Koncert zaduszkowy, którego organizatorami są Miasto Poznań, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Teatr Muzyczny jest wyrazem hołdu oraz pamięci dla ofiar II wojny światowej. Jest to szczególny pokłon dla ofiar gestapo, które ucierpiały w Domu Żołnierza, obecnej siedzibie Teatru. Wśród zaproszonych gości są rodziny ofiar oraz młodzi uczestnicy akcji Zapal znicz pamięci.

zaduszki

Podczas uroczystego koncertu zostanie wykonany Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041 J. S. Bacha oraz Requiem d-moll KV 626 W. A. Mozarta. Na scenie wystąpią 13-letnia skrzypaczka Tiffany Tan, Maria Rozynek, Agnieszka Wawrzyniak, Hubert Stolarski, Maciej Straburzyński, Chór Akademicki UAM, Chór Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz orkiestra Teatru pod dyrekcją Adama Banaszaka.

Dariusz Jaworski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Jan Kaczmarek, Prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania podkreślali ważną funkcję edukacyjną, jaką spełnia akcja Zapal znicz pamięci zwieńczona w tym roku koncertem zaduszkowym. Mówienie głośno o tym, co wydarzyło się na ziemiach wcielonych do III Rzeszy w czasie drugiej wojny światowej jest niezwykle istotne w procesie kształcenia młodzieży. W sytuacji, kiedy większość podręczników szkolnych zdaje się zapominać o ofiarach gestapo w tym regionie, każda akcja mająca na celu przypominanie historii jest niezwykle cenna. Szczególnie kiedy towarzyszy temu bardzo wysoki poziom artystyczny.

Koncert zaduszkowy Pamiętamy… rozpocznie się o godzinie 19:00.