Fot_1_rozdzielczosc_na_strone_inter01 września w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci na poznańskim Ostrowie Tumskim odbędzie się wernisaż wystawy Piaskowe kompozycje, na której Cezary Toma zaprezentuje swoje niecodzienne fotografie. Na wystawę złożą się bowiem artystyczne fotografie piasku –  wystawa inspirowana jest przemyśleniami autora o jedności człowieka i środowiska naturalnego. Piękno piasku z nadbałtyckich plaż przedstawione zostaną w naturalnej formie będącej efektem działania wiatru i fal. Struktura i barwa piasku zdefiniowanego jako nieciągły element środowiska losowo wypełniający przestrzeń ujęta zostanie w unikalne kompozycje.

Cezary Toma to artysta poszukujący, naukowiec, filozof, pasjonat, który fotografuje już od 25 lat. Specjalizuje się w fotografii artystycznej struktur przyrodniczych. Poprzez obrazy uzyskane w nietypowym kadrowaniu artysta wyraża siebie, ale fotografia jest dla Niego czymś więcej – jest formą medytacji nad pięknem natury, poczuciem więzi z matką Ziemią. Percepcja obiektów i struktur daje mu energię, a umiejętność dostrzegania piękna naturalnych kompozycji, które podziwia, głęboki spokój. Fotografując, jest poza czasem, a sposób prezentacji powoduje, że efekt końcowy przypomina bardziej malarstwo niż fotografię.

Wystawę będzie można oglądać do 30 września.