W czerwcu 2014 roku Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu otworzyło zupełnie nowy rozdział w swojej 35-letniej historii. Interaktywna i multimedialna wystawa zastąpiła prezentowane do tej pory nieme eksponaty w postaci książek, obrazów i mebli. W eleganckich, nowoczesnych i przestronnych wnętrzach można obejrzeć bogatą kolekcję pamiątek po pisarzu. A wszystko za sprawą nowoczesnej technologii.

IFMuzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu powstało w czerwcu 1978 roku jako jeden z oddziałów Biblioteki Raczyńskich. Fundatorem Muzeum był znany działacz społeczny, kupiec, kolekcjoner, a przede wszystkim miłośnik twórczości Sienkiewicza, Ignacy Moś. Jego fascynacja autorem Trylogii rozpoczęła się w czasie II wojny światowej. Wysiedlony z rodzinnego Ostrzeszowa, został wysłany do Kielc. Tam, w pobliskim Oblęgorku poznał rodzinę Sienkiewicza – jego syna, Józefa oraz córkę, Jadwigę. Bliski kontakt nie tylko z rodziną, ale również z licznymi pamiątkami po pisarzu obudziły w społeczniku instynkt kolekcjonerski. Przez całe swoje późniejsze życie, obok pracy zawodowej, gromadził pamiątki po Henryku Sienkiewiczu. Swoje cenne zbiory uzupełniał aż do śmierci w roku 2001.

Dzięki fundacji Ignacego Mosia, w czerwcu 1978 roku w zabytkowej kamienicy na poznańskim Starym Rynku powstało Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza. W zbiorach instytucji od samego początku nie brakowało książek związanych z pisarzem i opracowań nawiązujących do jego twórczości. Oprócz bogatej i wciąż powiększanej biblioteki, w zbiorach Muzeum znalazły się dzieła sztuki, wyroby rzemiosła artystycznego i zabytkowe meble. Do najcenniejszych eksponatów, które można oglądać w Muzeum do dzisiaj są niewątpliwie replika maski pośmiertnej wykonana w brązie, rzeźby Franciszka Ksawerego Blacka, rękopisy listów i utworów pisarza, a także tłumaczenia jego powieści. W swoich zbiorach instytucja posiada również oryginalną maskę pośmiertną wykonaną w gipsie oraz odlew prawej dłoni.

Oprócz bogatej kolekcji pamiątek po pisarzu przekazanych przez Ignacego Mosia, zbiory Muzeum powiększały się na przestrzeni 35 lat o eksponaty przekazywane przez prywatnych darczyńców, a także o zakupy dokonane przez Bibliotekę Raczyńskich.

IFW czerwcu 2014 roku Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu otworzyło zupełnie nowy rozdział w swojej długoletniej historii. Drewniane szafy z eksponatami zostały zastąpione przez szklane, podświetlane gabloty, w których prezentowane są najcenniejsze dzieła pisarza. Ponadto w każdej sali znajdują się multimedialne i interaktywne ekrany dotykowe, w których ukryto bogatą kolekcję pamiątek. Za ich pośrednictwem można przeczytać zarys historyczny wybranych dzieł Sienkiewicza, obejrzeć ilustracje zdobiące poszczególne wydania jego powieści, poznać bogatą kolekcję tłumaczeń na inne języki, a także obejrzeć filmy. W panelach multimedialnych ukryto również bogatą kolekcję fotografii teatralnych zrobionych podczas inscenizacji powieści Krzyżacy.

Ekspozycja składa się z dwóch odrębnych części – części salonowej, w której prezentowane są obrazy i meble biedermeierowskie charakterystyczne dla epoki, w której żył Sienkiewicz. Centralnym punktem sal reprezentacyjnych są replika maski pośmiertnej odlana w brązie, rzeźba głowy pisarza, a także obraz wykonany na zamówienie Ignacego Mosia przez Włodzimierza Bartoszewicza. Uzupełnieniem tej części wystawy są wspomnienia rodziny pisarza, które można odtworzyć za pomocą specjalnego panelu.

Z kolei na bogatą kolekcję biograficzną prezentowaną w nowoczesnych wnętrzach składają się medale z wizerunkiem autora, rękopisy, książki, rysunki Sienkiewicza z podróży po Afryce, fotografie oraz akt zgonu i zgoda na przewiezienie jego zwłok do Warszawy.

Do końca roku w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza można zobaczyć replikę medalu noblowskiego oraz kopię dyplomu, który przyznaje pisarzowi tę prestiżową nagrodę.

IFCałość dopełnia bogata biblioteka – czytelnia, na którą składa się ponad 5000 pozycji. Są to zarówno dzieła Henryka Sienkiewicza, jak również liczne opracowania jego dzieł, a także tłumaczenia powieści na inne języki, w tym na czeski, hebrajski, arabski, a nawet esperanto.

Dzięki przystosowaniu części piwnic do zajęć edukacyjnych odbywających się w Muzeum, zwiedzający otrzymali możliwość zobaczenia fragmentów starych, XVI-wiecznych murów. Adaptacja piwnic pozwoliła na utworzenie w pełni profesjonalnego kompleksu dydaktycznego, w którym mogą odbywać się lekcje muzealne, spotkania i wykłady.

Ekspozycja poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza prezentowana jest w zabytkowej kamienicy wybudowanej w 1553 roku, co stanowi dodatkową atrakcję dla zwiedzających. Niegdyś kamienica należała do Jana Baptysty Quadro z Lugano – architekta włoskiego, budowniczego poznańskiego ratusza. Kamienica jest jedną z cenniejszych na Starym Rynku. Zachowały się w niej bowiem liczne detale architektoniczne – stropy, wnęki, łuki, filary oraz gzymsy. Na szczególną uwagę zasługują strop kasetonowy z polichromią w sali poświęconej powieści W pustyni i w puszczy oraz oryginalny strop belkowy z XVII wieku w sali obok. W budynku zachowała się również drewniana klatka schodowa z końca XIX wieku. Fasadę kamienicy zdobi dekoracja sgraffitowa wykonana przez Łucję i Józefa Oźminów.

Muzeum jest otwarte codziennie od wtorku do soboty.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
Stary Rynek 84
Poznań