Wyjątkową wystawę można oglądać w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Od 20 maja w sali na parterze odkrywane są tajemnice dwudziestoletnich polskich wykopalisk w egipskiej Sakkarze.

O silnych związkach poznańskiego Muzeum z krajem faraonów nikogo nie trzeba przekonywać. Od niemal dwóch dekad, dużą część Pałacu Górków zajmuje wystawa stała zatytułowana Życie i śmierć w starożytnym Egipcie. Jej inicjatorem, a jednocześnie wielkim miłośnikiem kultury staroegipskiej był wieloletni dyrektor Muzeum, profesor Lech Krzyżaniak. Na wystawę składa się ponad sto zabytków ze wszystkich epok staroegipskiej historii, ukazujących różne aspekty tej niezwykłej kultury. U progu XXI wieku zbiory uzupełniły dwie głowy królewskich posągów otrzymane z Monachium oraz berliński obelisk z Athribis, który można zobaczyć na dziedzińcu Pałacu Górków.

Kolejnym krokiem zgłębiania wiedzy o starożytnym Egipcie i przekazywania jej sympatykom poznańskiego Muzeum jest wystawa poświęcona wykopaliskom w Sakkarze. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów, na parterze budynku przy ul. Wodnej otwarto wystawę poświęconą polskim wykopaliskom prowadzonym w miejscu przez wiele lat zapomnianym przez naukowców.

Sakkara to miejsce szczególne. Na północ i południe od wspomnianego schodkowego grobowca Dżosera, drugiego władcy III dynastii, rozciąga się największa nekropolia starożytnego Egiptu – cmentarz miasta Mennefer czyli Memfis. Nieopodal tradycyjnej stolicy Kraju nad Nilem położo­nej na zachodnim brzegu rzeki, polska misja archeologiczna  pod kierunkiem profesora Karola Myśliwca podjęła w 1987 roku badania po zachodniej stronie piramidy. Był to obszar zapomniany dotychczas przez archeologów. W 1996 roku, po przerwie wznowiono prace. Dzięki determinacji polskich archeologów się odkryć grobowiec wezyra o trzech imionach: Fefi, Unsi-ach, Merefnebef.

Na prezentowaną w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu wystawę składają się przede wszystkim fotografie przedstawiające Sakkarę, ocalałe fragmenty grobowca Merefnebefa oraz trudną, żmudną i długotrwałą pracę zespołu archeologicznego. Ponadto w Muzeum można zobaczyć gliniane naczynia i przedmioty codziennego użytku.

Ciekawym uzupełnieniem wystawy jest kącik animacyjny dla najmłodszych, gdzie dzieci mogą zrekonstruować staroegipskie stroje, czy zbudować własną piramidę.

Wystawę 20 lat polskich wykopalisk w Sakkarze można oglądać do sierpnia 2017 roku.

[fot. Marta Łuczkowska]