Fot.M.Kaczynski_CK_ZAMEK_2749 wystaw, 96 koncertów, 127 spektakli, 588 spotkań, wykładów, debat i warsztatów oraz 1646 pokazów filmowych – tak w telegraficznym skrócie wyglądał rok 2015 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Łącznie tę największą instytucję kultury odwiedziło prawie 480 tysięcy osób. Sama wystawa Malarze Normandii, którą otwarto pod koniec października przyciągnęła do Zamku już ponad 20 tysięcy widzów. A wszystko wskazuje na to, że rok 2016 będzie jeszcze intensywniejszy, ciekawszy, pełniejszy i atrakcyjniejszy.

Bogaty program wydarzeń na rok 2016 łączy w sobie wszystkie elementy kultury: muzykę, sztuki wizualne, malarstwo, fotografię, literaturę, teatr i film. Tym, co spaja wszelkie działania podejmowane przez CK Zamek jest edukacja, zarówno najmłodszych uczestników kultury, jak również ich rodziców, dziadków i nauczycieli.

Już pod koniec lutego rozpocznie się ciekawy projekt zatytułowany Teatr powszechny, prezentujący funkcjonowanie teatru w środowiskach osób upośledzonych i zagrożonych społecznym wykluczeniem.

– Celem projektu jest otwarcie zamkniętych światów i wprowadzenie ich do głównego obiegu życia kulturalnego – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Andrzej Maszewski z Działu Produkcji Imprez CK Zamek.

Program tego wydarzenia został zbudowany w oparciu o dwa rodzaje działań – produkcję czterech premierowych przedstawień przygotowywanych w całości w CK Zamek. Pomysł na ich realizację polega na połączeniu wybitnych artystów ze środowiskami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Janusz Stolarski będzie pracował z członkami zespołu Teatr pod fontanną – osobami po leczeniu w szpitalach psychiatrycznych; Małgorzata Walas i Katarzyna Klebba przygotują premierę wraz z grupą Wiem kiedy mogę złożoną z osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu. Drugim rodzajem działań w ramach projektu Teatr powszechny będą prezentacje spektakli polskich i zagranicznych grup teatralnych. Jednym z gości będzie Theater RambaZamba z Berlina, którego spektakl Endspiel zostanie wystawiony już 27 lutego. Działania teatralne CK Zamek uzupełnią spektakle Polskiego Teatru Tańca i Lecha Raczaka.

Galeria Fotografii pf, która konsekwentnie od 20 lat prezentuje najważniejsze dokonania fotografii, zaprasza  w tym roku na dwa programy kuratorskie wyłonione w otwartym konkursie. Pierwszy z nich realizowany od stycznia do lipca to cykl czterech indywidualnych wystaw – Mileny Soporowskiej, Wawrzyńca Kolbusza, Agnieszki Grodzińskiej i Karola Komorowskiego, które łączy wspólny tytuł – Przedmiot fotografii. W drugiej połowie roku Galeria pf pokaże prace mające skłonić do refleksji nad znaczeniem i funkcją „prawdy”, traktowanej jako paradygmat w praktyce i teorii współczesnej fotografii.

Galeria Sztuki Współczesnej Profil zaplanowała na 2016 rok realizację aż dziesięciu wystaw, wśród których są te okolicznościowe związane między innymi z 70 urodzinami Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu czy przygotowywane z okazji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego.

Centrum Kultury Zamek to również spotkania z literaturą. Jednym z projektów jest całoroczny cykl skupiony wokół wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży, Zamek z książek. Program jest oparty o różnorodne cykle warsztatowe i spotkania z autorami. Wśród zaproszonych w tym roku gości są między innymi Wojciech Widłak – autor serii Pan Kuleczka, przyrodnik Adam Wajrak i Martin Widmark. Wśród pozostałych działań związanych z literaturą są: cykl spotkań Seryjni poeci, Adaptacje filmowe, ciesząca się dużą popularnością akcja przyTARGaj książki czy, organizowany już po raz drugi, Festiwal Fabuły.

Zaplanowany na połowę października Festiwal Fabuły jest pokazem ważnych i reprezentatywnych zjawisk szeroko rozumianej prozy – powieści, eseju, biografii, reportażu. Ważne jest zarówno spotkanie publiczności z wyrazistymi osobowościami artystycznymi, jak również zderzenie ze sobą różnych sposobów opisu rzeczywistości.

Wśród wydarzeń organizowanych cyklicznie, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny Poznania są Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema, którego 20. edycja odbędzie się w dniach 16-20 listopada,  imieniny ulicy Święty Marcin, majowa Noc Muzeów, Rytmy Marcina i Festiwal Ethno Port.

Tegoroczna, dziewiąta edycja Ethno Portu odbędzie się w dniach 16-19 czerwca. Na trzech scenach zagości 17 artystów z całego świata – Hiszpanii, Kolumbii, Francji, Maroka, Egiptu, Turcji, Korei Południowej, Indonezji i Pakistanu. Nie zabraknie także polskich wykonawców. Zgodnie z realizowaną od lat ideą, CK Zamek zaprezentuje zarówno artystów kultywujących tradycję światowej kultury muzycznej, jak i tych, których projekty kreują nowe wartości poprzez wykorzystanie oryginalnych środków artystycznej ekspresji.

Wydarzeniem, które ma swoje korzenie w ubiegłorocznych edycjach Ethno Portu jest planowana na jesień wystawa Wszyscy jesteśmy migrantami. Wystawa zbudowana będzie wokół zachowanych listów XIX-wiecznych migrantów, przemieszczających się z terenów Polski do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Świadectwa dokumentalne zostaną potraktowane jako punkt wyjścia do opisu zjawiska migracji, tak bardzo dziś aktualnego. Wystawa podzielona będzie na osiem wątków tematycznych: przyczyny migracji, niebezpieczeństwa podróży migracyjnej, aklimatyzacja w nowym kraju, sytuacja życiowa, praca zawodowa, samotność i tęsknota. Wystawie towarzyszyć będą spotkania oraz dyskusje.

Nie można zapomnieć, że rok 2016 to także 1050-lecie Chrztu Polski. Centrum Kultury Zamek włącza się w ogólnopaństwowe obchody tej rocznicy za pośrednictwem projektu #1050. Nadrzędnym celem tego projektu jest zaproszenie odbiorców do refleksji nad tym, jak wszechstronny wpływ na naszą tożsamość, język, sposób widzenia i opisywania rzeczywistości miała decyzja Mieszka I o przyjęciu chrześcijaństwa. W ramach Projektu #1050 odbywać się będą dyskusje, koncerty, warsztaty, wykłady i wystawa – wizualna prezentacja 50 zdań polskich, opatrzonych komentarzem prof. Jerzego Bralczyka.

Ważnym elementem wszystkich działań podejmowanych przez Centrum Kultury Zamek jest szeroko rozumiana edukacja. Zamek jest miejscem spotkań mieszkańców, w którym realizowany jest trwały i stały proces edukacji. W 2016 roku planowana jest realizacja ok. 420 warsztatów i wykładów odbywających się w ramach niemal wszystkich projektów i programów goszczących w zamku cesarskim.

Większość zadań realizowanych przez CK Zamek jest możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach poprzednich pomoc finansowa jaką otrzymała poznańska instytucja kształtowała się na poziomie 600-900 tysięcy. W tym roku złożono aż dwanaście wniosków grantowych.

[fot. M. Kaczyński]