swiatkultury.com.pl

swiatkultury – dom, moda i uroda, praca

podanie o pracę
Praca

Jak i kiedy pisać podanie o pracę

Rynek pracy oraz relacje potencjalny pracownik – ewentualny pracodawca rządzą się pewnymi ustalonymi regułami. Istnieje też kilka typowych, formalnych typów pism, które zwyczajowo funkcjonują w procesie rekrutacyjnym. Jednym z nich jest podanie o pracę.

Okoliczności wymagające złożenia podania o pracę

Podanie takie składamy zazwyczaj, gdy staramy się o stanowisko na które nie jest prowadzona otwarta rekrutacja. Jeśli bardzo chcielibyśmy uzyskać pracę w danej firmie, to pomimo że pracodawca nie prowadzi aktualnie naboru, podejmujemy inicjatywę zgłoszenia swojej chęci i gotowości.
Możemy w ten sposób wykonać sondaż, czy w interesującej nas firmie istnieją aktualnie wolne miejsca pracy, a jeśli tak, to czy aplikantowi zostanie coś zaproponowane.
Taka aplikacja spontaniczna może mieć również na celu przypomnienie pracodawcy o sobie. Gdy dana osoba miała już wcześniej kontakt z przedsiębiorstwem / instytucją, np. odbywając praktyki lub staż, i chciałaby tam powrócić, składa podanie o pracę nawiązujące do swoich wcześniejszych doświadczeń i pozytywnych wrażeń.
Spotykamy również sytuacje, gdy kwestia przyjęcia do pracy jest już uzgodniona pomiędzy stronami, zaś pracodawca wymaga jedynie oficjalnego zgłoszenia się przyszłego pracownika. Składa on wówczas podanie o pracę, którego funkcją jest utrzymywanie formalnej chronologii w aktach personalnych.

Jak powinno wyglądać i co zawierać podanie o pracę

Podanie takie wymaga formalnego charakteru pisma oficjalnego.
Powinny się więc tam znaleźć pełne dane osobowe i kontaktowe kandydata umieszczone w lewym górnym rogu. Po przeciwnej stronie kartki miejscowość oraz data wystosowania pisma. Natomiast pod datą, kilka wersów niżej i często z pewnym przesunięciem w kierunku środka, umieszczamy pełne dane adresata podania.
Całe pismo powinno być krótkie, konkretne i jasno przedstawiające nasz cel, poparty kluczowymi argumentami, jak np. znajomość branży, kierunkowe wykształcenie lub predyspozycje do pracy na stanowisku
o które zabiegamy.
Jeśli podanie nie jest pisane własnoręcznie, a stanowi wydruk, warto je własnoręcznie podpisać.

Rola podania o pracę

Aby aplikacja spontaniczna spełniła swoją rolę, do podania o pracę, które stanowi jedynie formalne zgłoszenie, warto dołączyć inne dokumenty, które zaprezentują kandydata bardziej szczegółowo. Najczęściej jest to CV, ale można również załączyć kopię ostatniego świadectwa szkolnego, dyplom ukończenia studiów lub dowód odbycia stażu zawodowego.
Takie podanie powinno pozwolić pracodawcy w miarę dokładnie ocenić przydatność aplikanta lub dostarczyć danych niezbędnych do umieszczenia w bazie kandydatów.
Podanie o pracę stanowi również istotny dokument przechowywany
w aktach osobowych pracownika.