swiatkultury.com.pl

swiatkultury – dom, moda i uroda, praca

Praca

Jak i kiedy pisać podanie o pracę

Rynek pracy oraz relacje potencjalny pracownik – ewentualny pracodawca rządzą się pewnymi ustalonymi regułami. Istnieje też kilka typowych, formalnych typów pism, które zwyczajowo funkcjonują w procesie rekrutacyjnym. Jednym z nich jest podanie o pracę. Okoliczności wymagające złożenia podania o pracę…