Spektakl Obsesja warszawskiego Teatru Remus nie jest jedynym wydarzeniem dotyczącym dyskryminacji na tegorocznym Festiwalu Malta. W samo południe na Placu Wolności odbyły się prezentacje happeningów dotykających problemu inności, tolerancji i otwartości.

Program tegorocznego Festiwalu został wzbogacony o rozmaite działania promujące postawy tolerancji oraz zwalczanie nawet najmniejszych przejawów dyskryminacji, która przyjmuje różne oblicza. Młodzieżowe grupy teatralne z całego świata: Polski, Niemiec, Szkocji, Hiszpanii i Malawi podjęły problem rasizmu z perspektywy młodego człowieka. Happeningi, które przygotowali, miały otworzyć oczy na to, co inne, a także pokazać, że to, co odmienne, nie musi i nie jest w niczym gorsze od tego, co dobrze poznane.

Happening na Placu Wolności zakończył się wspólnym tańcem w Rytmie mojego świata.

Tym, co cieszy najbardziej jest fakt, że happening cieszył się dużą popularnością wśród uczestników. Festiwalowicze wspólnie z młodymi artystami śpiewali, klaskali, tańczyli, a nawet przytulali się udowadniając, że tolerancja i serdeczność są nadrzędną wartością.