Międzynarodowy Dzień Teatru w NowymDzień Teatru domaga się wspólnoty. Jest idealnym pretekstem do jednoczenia sił twórczych, manifestowania różnorodności praktyk twórczych oraz znoszenia granic w przestrzeni i środowisku teatru. Projekt Dotknij Teatru wykorzystuje potencjał święta i kreuje warunki do przeżywania teatru według zasady: Poznaj – Doświadczaj – Zrozum – Pokochaj.

Międzynarodowy Dzień Teatru oferuje widzom wielość wydarzeń: spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty. W efekcie promuje i popularyzuje sztukę teatru. Czyni ją dostępną i obecną, często w nietypowych przestrzeniach. Pozwala widzom odkrywać scenę „od kuchni” oraz tworzyć. Stawia pytania, prowokuje, zmusza do refleksji. A nade wszystko inicjuje spotkania ludzi teatru.

Inicjatywa ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru pod szyldem Dotknij Teatru jest efektem połączenia oddolnej akcji Dotknij Teatru, powstałej w Łodzi i warszawskiego projektu Instytutu Teatralnego pt. Chodź do teatru w 2012 roku. Zbieżność idei obu projektów pozwoliła na integrację działań na rzecz pozyskiwania partnerów. W efekcie akcja Dotknij Teatru rozszerzyła się na większość polskich województw.

Jednym z poznańskich teatrów, który co roku uczestniczy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Teatru jest Teatr Nowy, który zaprasza 27 marca o godzinie 18:00 na wyjątkowy wernisaż plakatów Piotra Rajkowskiego. Wystawa zagości we foyer Dużej Sceny. Obchodom święta teatru towarzyszyć będzie także spotkanie z Romanem Chojnackim – poetą, krytykiem literackim, redaktorem, autorem scenariuszy teatralnych i byłym sekretarzem literackim Teatru Nowego, oraz Sergiuszem Sterną-Wachowiakiem, poetą, prozaikiem, eseistą, krytykiem literackim, tłumaczem, edytorem, autorem scenariuszy teatralnych, radiowych i telewizyjnych, byłym kierownikiem literackim i dramaturgiem Teatru Nowego. Spotkanie odbędzie się ok. godziny 21:00 (po spektaklu na Dużej Scenie), a rozmowie towarzyszyć będzie lektura wierszy Romana Chojnackiego w interpretacji aktorki Teatru Nowego, Marii Rybarczyk.