Śluby PANieńskie banerW piątek, 8 marca w Malarni Teatru Polskiego odbędzie się premiera spektaklu Śluby PANieńskie w reżyserii Andrzeja Błażewicza.

Twórcy przedstawienia Śluby panieńskie według farsy hrabiego Aleksandra Fredry starają się stematyzować pojęcie tak zwanego „upadku męskości” lub „słabej płci męskiej”. Portretują problemy współczesnego mężczyzny, budując świat swojego przedstawiania w oderwaniu od farsowego charakteru słów zapisanych przed wiekami przez autora Zemsty. Tropią stereotypy i przemocowe wzorce zachowań wobec obu płci, wielokrotnie powielane bezrefleksyjnie w teatralnych i filmowych realizacjach.

Spektakl jest próbą uruchomienia innej narracji niż maskulinistyczna czy też patriarchalna w dialogu między mężczyznami a dyskursem feministycznym. Stawia pytanie o tożsamość męskości, w całej swojej rozciągłości obejmując obszary zarówno hetero- jak i nieheteronormatywne.

W spektaklu wystąpią: Mariusz Adamski, Konrad Cichoń, Piotr B. Dąbrowski, Paweł Siwiak i Wiesław Zanowicz.

Śluby PANieńskie zostaną również wystawiona 9, 10 15, 16 i 17 marca.

Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 18 roku życia.