fot. Dawid Majewski3Już 25 lipca rozpocznie się tegoroczna edycja projektu Off Opera. To blisko 70 wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, inspirujące warsztaty, wykłady, koncerty oraz spektakle.

Organizatorzy projektu Off Opera − Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury z Poznania − od kilku lat aktywnie włączają się w działania na rzecz kultury, sztuki, edukacji i harmonijnej komunikacji społecznej. Odbywające się od 2014 roku projekty to unikatowe wydarzenia, gdzie radosna zabawa przeplata się z wysokim poziomem artystycznym. To doskonała okazja, by poznać historię Wielkopolski, a także współczesne małe ojczyzny. Na przestrzeni lipca i października  na terenie Wielkopolski, już po raz czwarty, odbędzie się Off Opera – jedyne takie wydarzenie w Polsce.

Tegoroczna edycja zogniskowana jest wokół głównego tematu, jakim jest: ANSAMBL | WIELOGŁOS | WSPÓLNOTA | WIELKOPOLSKA. Temat projektu odwołuje się do formy wypowiedzi muzyczno-teatralnej jaką jest ansambl − harmonijne połączenie wielu głosów. Ansambl jako forma muzyczna silnie obecna w dziele operowym, wykorzystuje możliwość przemawiania wielu bohaterów w tym samym czasie. Natomiast metafora ansamblu staje się użyteczna do próby stworzenia czasoprzestrzeni dialogu i twórczej wymiany myśli pomiędzy artystami i publicznością. Uczestnicy projektu  postarają się odpowiedzieć na kilka pytań: Czym jest wspólnota − narodowa i lokalna? Jak teatr operowy reaguje na procesy reorganizacji wspólnoty? Czym jest społeczność lokalna w dziele operowym? Czy taniec w dziełach polskich wieszczów narodowych ma charakter wspólnototwórczy?

Projekt obejmie swym zasięgiem miejscowości oddalone od społeczno-kulturalnego centrum województwa wielkopolskiego − realizowany będzie m.in. w: Gnieźnie, Gołuchowie, Pleszewie, Tarnowie Podgórnym i Pobiedziskach.

Tegoroczna edycja Off Opery składa się z trzech projektów: „Czyj taniec?”, „Pogłosy” oraz „Śpiewy historyczne”.  Pierwszy z nich rozpocznie się już 25 lipca cyklem warsztatów taneczno-muzycznych dedykowanych wychowankom Domu Dziecka w Pleszewie, które odbędą się w Gołuchowskim Ośrodku Turystyki i Sportu. Warsztaty w Gołuchowie (25-28 lipca) zostaną uświetnione koncertem Malwiny Paszek (27 lipca) – poznańskiej muzyczki i śpiewaczki, zajmującej się muzyką tradycyjną od wielu lat. Podczas koncertu zabrzmi lira korbowa w repertuarze tradycyjnym. Pojawią się pieśni z różnych regionów Polski.

W projekcie Pogłosy, film Janusza Kondratiuka Dziewczyny do wzięcia z 1972 roku stanie się punktem wyjścia dla organizacji warsztatów, w których udział wezmą mieszkające w Gnieźnie i reprezentujące kilka pokoleń kobiety. Ich historie, dotyczące pierwszych zauroczeń, nastoletnich wyjazdów i niezapomnianych spotkań, posłużą jako materiał do pokazu, wieńczącego dwutygodniowe przygotowania. Ich wielogłos na temat miłości stanie się podstawą do stworzenia większej formy scenicznej. W trakcie wydarzenia finałowego, monologi kobiet zostaną zilustrowane muzyką, tworzoną na żywo przez Jacka Szymkiewicza vel. „Budynia”.

Z kolei Śpiewy historyczne to cykl działań warsztatowych poświęconych utworom wokalnym do słów Juliana Ursyna Niemcewicza powstałych na przełomie XVIII i XIX wieku. Pieśni konstruują muzyczno-literacką narrację dotyczącą kształtowania się wspólnoty narodowej Polski. Podczas warsztatów uczestnicy przyjrzą się strukturze oraz tematyce cyklu pieśni Niemcewicza, a następnie skonstruują własną muzyczno-teatralną narrację dotyczącą historii wspólnoty wielkopolskiej, inspirowaną cyklem pieśni do słów Niemcewicza. Efektem warsztatów będą słowa pieśni oraz scen dramatycznych, które zostaną następnie umuzycznione poprzez wypracowaną na warsztatach ścieżkę dźwiękową, której materiał pochodzić będzie z nagrań przestrzeni miejskiej. Grupa uczestników podczas warsztatów antropologiczno-muzycznych prowadzić będzie badania terenowe za pośrednictwem dyktafonów oraz telefonów komórkowych − ich celem będzie zebranie nagrań własnej miejscowości, małej ojczyzny. Zebrany materiał posłuży kompozytorowi do stworzenia kompozycji elektroakustycznej, która stanie się podkładem muzycznym podczas pokazu pracy warsztatowej. Biorąc na warsztat pieśni oraz arie z polskich oper, a także utwory powstałe podczas warsztatów „Śpiewy historyczne”, współtwórcy wydarzenia postawią widzom-współtwórcom pytania o potencjalną możliwość współczesnej tożsamości zbiorowej oraz lokalnej, regionalnej wspólnoty. Widowisko zostanie zrealizowane w przestrzeni miejskiej w Pobiedziskach oraz w Poznaniu.

Wszystkie wydarzenia wchodzące w skład projektu są bezpłatne. Organizatorzy – Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury z Poznania reaktywują w ten sposób ideę obywatelskiego, społecznego teatru operowego, która przyświecała twórcom wielkopolskich scen operowych od końca XVIII wieku. Tegoroczna jego edycja odbędzie się dzięki wparciu finansowemu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań i Powiatu Poznańskiego.

[fot. Dawid Majewski]