Poznaliśmy laureatów Poznańskiej Nagrody Literackiej. W tym roku nagrodzeni zostali Anna Bikont i Szczepan Kopyt.

Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie w 2014 roku, po śmierci Stanisława Barańczaka, Prezydenta Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny Rektor UAM. Składa się ona z dwóch części – Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tysięcy złotych przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast nagroda im. Stanisława Barańczaka trafia do twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

W tym roku Nagrodą im. Adama Mickiewicza została uhonorowana Anna Bikont za książkę Sendlerowa. W ukryciu, natomiast laureatem Nagrody im. Stanisława Barańczaka został Szczepan Kopyt za książkę z a b i c.