Odys plakat17 marca w Malarni Teatru Polskiego odbędzie się premiera spektaklu Odys, inspirowanego Odyseją Homera oraz Powrotem Odysa Stanisława Wyspiańskiego. Spektakl rozpocznie się o  godzinie 19:00.

Pracy nad spektaklem towarzyszyły regularne, otwarte próby z publicznością. Widzowie wystąpili w wyjątkowej roli konsultantów, aktywnie uczestniczących w procesie produkcji. Wspólne rozmowy między aktorami, realizatorami i publicznością pozwoliły przyjrzeć się materiałowi zakładającemu współuczestnictwo widzów i wpłynęły na jego ostateczny kształt. Tym etapem pracy opiekował się pedagog teatru – Sebastian Świąder.

W spektaklu występują: Teresa Kwiatkowska, Monika Roszko, Joanna Drozda (gościnnie), Konrad Cichoń , Piotr B. Dąbrowski, Grzegorz Dowgiałło (gościnnie), Piotr Nerlewski (gościnnie) i Paweł Siwiak. Reżyserem Odysa jest Ewelina Marciniak.