Złe miasto 2W niedzielę, 3 grudnia w Scenie Roboczej zostanie wystawiony spektakl Złe miasto Teatru Biuro Podróży. Jest to uniwersalna opowieść o mieście jako skomplikowanym, niejednorodnym, toczonym chorobami organizmie. Inspiracją do przedstawienia były łódzkie wydarzenia i niepokoje społeczne z początku XX wieku. 

Językiem spektaklu jest materia obrazu, i dźwięku. W sekwencji biało-czarnych, dynamicznych obrazów pokazane zostaje miasto w trakcie rewolucji przemysłowej wraz z podziałami społecznymi, pogłębiającą się nierównością, biedą proletariatu, rozwijającym się kapitalizmem, buntami, zamieszkami i odwetem władz.

Gra aktorów wzbogacona jest muzyką wykonywaną na żywo przez dwóch wrocławskich muzyków, Andrzeja Hejne i Marcina Witkowskiego. W warstwie tekstowej wykorzystane zostają fragmenty artykułów wysłannika Kuriera Warszawskiego do Łodzi, Zygmunta Bartkiewicza, które w bardzo sugestywny sposób oddają nastroje społeczne panujące w Łodzi w 1905 roku.

Scenografią do spektaklu są metaforyczne animacje, tworzące tło do każdej sceny, budujące kontekst: fabryka, dom, tramwaj, las, stworzone przez poznańskiego grafika Mateusza Kokota.

Spektakl w reżyserii Pawła Szkotaka rozpocznie się o godzinie 18:00.