Już jutro rozpocznie się głosowanie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2018. Wśród wielu projektów ogólnomiejskich nie brakuje tych, poświęconych kulturze. Waszej uwadze polecamy szczególnie cztery z nich.

Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji 

Budynek Olimpii posiada 4940m2. Jest jedynym obiektem kulturalnym Poznania, który w większej części stanowi pustostan. Olimpia wymaga kapitalnego remontu na, który niestety nie ma środków, a dalsze czekanie na cud to publiczne marnotrawstwo. Zróbmy pierwszy krok. Niech jego celem będzie oddanie kulturalnego pustostanu w ręce aktywnie działających Poznaniaków. Wykonajmy i uruchommy węzeł cieplny, zmodernizujmy instalację elektryczną wraz z zasilaniem budynku oraz wymieńmy windę – prosi Adam Ziajski, pomysłodawca projektu modernizowania Olimpii.

Ta inwestycja pozwoli nie tylko uchronić budynek przed dalszą degradacją, ale i wypełnić puste lokale zespołami, związkami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością kulturalną, społeczną i edukacyjną. W Poznaniu w najbliższych latach nie powstanie żadna, nowa instytucja kultury. Olimpia to realna odpowiedź na rosnącą aktywność poznaniaków oraz lokalową biedę, w której funkcjonują organizatorzy nawet największych festiwali. Kapitalna lokalizacja budynku, jego wielkość i zielony dziedziniec dają szansę stworzenia Społecznego Miejsca Kultury działającego przez okrągły rok. Mogą się w nim zmieścić teatry niezależne, studia, pracownie tematyczne, galerie, sale prób, biura stowarzyszeń i fundacji pomocowych oraz osiedlowe kluby senioralne.

W chwili obecnej w budynku funkcjonują tylko dwa podmioty. Na 4 piętrze przy elektrycznych nawiewnicach prężnie działa Scena Robocza, która w ubiegłym roku przeprowadziła 160 wydarzeń gromadzących ponad 5.000 poznaniaków. Warto podkreślić, że Scena Robocza realizuje swój repertuar we współpracy z ponad 25 innymi organizacjami. Ten fakt najlepiej świadczy o potrzebie tworzenia kulturotwórczych miejsc dla ludzi aktywnych społecznie. Niestety, z powodu wcześniej wymienionych braków pozostała cześć budynku nie nadaje się do niczego.

Olimpia, aby mogła spełniać wymogi nowoczesnego obiektu musi przejść gruntowny remont. Jego pierwszym i zasadniczym etapem jest modernizacja sieci ciepłowniczej i energetycznej oraz windy. Taka inwestycja nie tylko zatrzyma dalszą jego degradację, ale pozwoli na wyzwolenie potencjału wielu niezależnych inicjatyw kulturalnych, społecznych i edukacyjnych realizowanych przez i dla poznaniaków.

Społeczne Miejsce Kultury Olimpia ma służyć każdemu, kto myśli aktywnie o rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz młodych twórców. W nim zdobędziesz wiedzę i doświadczenie biorąc udział w warsztatach i spotkaniach. Tu spotkasz ludzi, dla których kultura i edukacja są ważne.

 

Kontynuacja budowy muszli koncertowej w parku nad Wartą

Projekt zakłada kontynuację inwestycji, która jest konieczna w celu poprawy warunków życia lokalnej społeczności oraz stanu środowiska. Posłuży również zwiększeniu integracji międzypokoleniowej oraz zabezpieczeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców.

 

Odbudowa tramwaju „dwa pokoje z kuchnią”

Wagon doczepny P1D o numerze 388, został wyprodukowany we własnych warsztatach Poznańskiej Kolei Elektrycznej przy ulicy Gajowej. Produkcja wagonu związana była z przewidywanym wzrostem przewozów podczas odbywającej się w 1929 roku Powszechnej Wystawy Krajowej. Łącznie wyprodukowano 20 sztuk wagonów doczepnych, które otrzymały numery od 189 do 208. Wagon posiadał nadwozie o drewnianym szkielecie, z jednym wejściem pośrodku z każdej strony. W wejściach zamontowano czteroczęściowe rozsuwane na boki drzwi, gdzie jedna część chowała się za drugą. Wagon pozbawiony był stopni wejściowych, podłoga w przedsionkach obniżona była do wysokości 42 cm nad główką szyny, co znacznie przyspieszało wymianę pasażerów na przystankach. Dwa stopnie pokonać trzeba było dopiero przechodząc z przedsionka do przedziałów pasażerskich umieszczonych po jego bokach. Taka konstrukcja przyczepy stała się przyczyną jego obiegowej nazwy „dwa pokoje z kuchnią”. Za ich konstrukcję, na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki, odbywającej się na terenie MTP, Poznańska Kolej Elektryczna otrzymała nagrodę Grand Prix. Wagon został wycofany z eksploatacji w 1972 roku, skąd trafił do Krakowa, gdzie miało powstać ogólnopolskie Muzeum Komunikacji.

Wagon silnikowy KSW o numerze taborowym 158 został wyprodukowany w fabryce Waggonfabrik Fuchs w Heidelbergu. Skrót KSW oznacza „Kriegs-Straßenbahn-Wagen”, czyli „Wojenny Wagon Tramwajowy” – charakteryzujący się prostą konstrukcją, dużymi drzwiami i wysoką pojemnością pasażerską. Wagon trafił do Poznania w 1944r., jednak z powodu braku części wyposażenia elektrycznego skierowany został do ruchu dopiero w roku 1950. Około roku 1965 tramwaj przeszedł remont połączony z przebudową na jednokierunkowy i w takim stanie wagon kursował do roku 1970, kiedy to został wycofany z ruchu liniowego i przekształcony w wagon gospodarczy o numerze taborowym 2033. W marcu 1994r. całkowicie zakończono jego eksploatację. Wagon oczekuje remontu w hali zajezdni przy ulicy Madalińskiego.

Wyremontowane tramwaje stanowić będą eksponaty dostępne dla ogółu mieszkańców podczas zwiedzania zajezdni Madalińskiego oraz podczas licznych imprez otwartych organizowanych przez MPK w Poznaniu Sp. z o.o. przy współudziale Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Jednocześnie tramwaje byłyby świetnym uzupełnieniem szeregu wydarzeń miejskich, uroczystości oraz rocznic historycznych związanych z komunikacją miejską w Poznaniu.

Przeprowadzenie odbudowy tramwajów pozwoli na przywrócenie do ruchu, zbudowanego w warsztatach przy ulicy Gajowej, najbardziej popularnego poznańskiego wagonu „dwa pokoje z kuchnią” oraz wojennego wagonu „Heidelberg”. Wagon P1D ze względu na swoją konstrukcję, ułatwi dostęp do linii turystycznych osobom niepełnosprawnym – wejście do wagonu odbywa się bez stopni. Na pokładzie wyremontowanego tramwaju obsługę pełnić będą konduktorzy w historycznych mundurach – członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Stowarzyszenie od szeregu lat organizuje liczne imprezy komunikacyjne przyciągające mieszkańców Poznania, a także pasjonatów historii komunikacji miejskiej z innych miast Polski i Europy. Letnie linie turystyczne oraz imprezy takie jak „Katarzynka” czy „Świąteczna Bimba”, na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych Poznania.

 

Szlakiem poznańskich fortów

Projekt zakłada wytyczenie szlaku turystycznego uwzględniającego wszystkie Poznańskie Forty, który będzie do pokonania rowerem lub pieszo. Ważne, żeby była ona wyznaczona ulicami, które są dostępne i przyjazne dla pieszych oraz rowerzystów. W ramach projektu należy wykonać dopuszczalne oznaczenia tak, aby cała trasa była czytelna.

Poznańskie forty są atrakcją unikatową w skali naszego kraju. Niestety, ich potencjał jest słabo wykorzystywany, a dotarcie do nich jest często utrudnione. Poszczególne obiekty są obecnie dobrze opisane dzięki projektowi z jednej z poprzednich edycji PBO. Tę wiedzę należy wykorzystać w tym projekcie i na jej bazie wyznaczyć szlak konkretnymi ulicami. Ułatwi to znacznie dotarcie do fortów i zwiększy ich popularność. Projekt zakłada również odświeżenie strony internetowej.

Głosowanie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim potrwa od 9 do 30 października.