poziom_podstPowoli i z dużym opóźnieniem, ministerstwo kultury ogłasza wyniki naborów na programy grantowe Ministra. Niestety, nie są one optymistyczne dla poznańskich instytucji kultury. Największym wygranym zimowego naboru okazało się Centrum Sztuki Dziecka, które zdominowało listę beneficjentów w programie „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”. CSZ otrzyma dofinansowanie na realizację 21. Biennale Sztuki dla Dziecka (ponad 400 000zł) oraz trzech najbliższych edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! (ponad 700 000zł w programie trzyletnim).

Wśród największych przegranych znalazły się poznańskie teatry. Wiadomo już, że dotacji na swoje projekty nie otrzymają: Teatr Muzyczny, Teatr Nowy, Teatr Polski, Teatr Biuro Podróży oraz Fundacja Orbis Tertius Lecha Raczaka. Ministerialnych pieniędzy nie zobaczy również zespół Polskiego Teatru Tańca.

Dotacji nie przyznano również na organizację 10. edycji popularnego w całej Europie festiwalu Ethno Port. Wierzymy, że organizatorzy tej wyjątkowej imprezy, znajdą rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej i po raz kolejny będziemy cieszyć się bogatym i różnorodnym programem wydarzeń. Na otarcie łez, Centrum Kultury Zamek otrzymało dofinansowanie takich projektów jak: „Zamek z książek” i Dni Fantastyki 2017 – Bohaterowie uliczni. Pod znakiem zapytania stoi jednak, odbywający się co dwa lata festiwal Poznań Poetów, który nie znalazł uznania w oczach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z ministerialnych dotacji skorzystają za to poznańskie Muzea. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu otrzymało dofinansowanie na projekt „Archeologia myśli. Spacery z Arystotelesem”, a Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zrealizuje z ministerialnej dotacji projekt „Pałac dostępny – modernizacja ekspozycji stałej w celu przystosowania dla osób z dysfunkcjami wzroku”. Pozostałe projekty obu instytucji, a więc – „Zakup zabytkowego ciągnika rolniczego. Ursus C 355 w celu uzupełnienia własnej kolekcji o brakujący obiekt” zgłoszony przez Muzeum w Szreniawie i „Z Łukaszem Górką ruszamy w podróż śladami przeszłości – fabularyzowany audioprzewodnik dla dzieci” złożony przez Muzeum Archeologiczne nie zostaną wsparte przez ministerstwo. Pieniędzy nie otrzyma również Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, które wnioskowało o dofinansowanie wystawy czasowej „Suwalszczyzna – pejzaż i pamięć”.

Minister odmówił współfinansowania VIII edycji Festiwalu Poznań Baroque 2017 organizowanego przez Estradę Poznańską, XIII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2017, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza czy IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Halina Czerny Stefańska in memoriam w Poznaniu.

Wiadomo natomiast, że z ministerialnych pieniędzy skorzysta Biblioteka Raczyńskich przygotowująca  „Literackie Centrum Krea(k)tywności” oraz Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, która zorganizuje VERBA SACRA Biblia 3.0.

Na rozstrzygnięcie wciąż czeka połowa tegorocznych programów ministra. Czy wśród instytucji, które otrzymają dofinansowanie będą poznańscy twórcy, artyści i animatorzy życia kulturalnego?