Akademia Gitary realizowana na przełomie sierpnia i września to miesięczny maraton gitarowy przemierzający całą Wielkopolską. To wydarzenie, które na stałe wpisało się̨ w ofertę̨ kulturalną Poznania i regionu. Wykorzystując potencjał jaki tkwi w gitarze, tworzymy jeden z największych koncertowych projektów, poświęconych gitarze i muzyce klasycznej w Polsce. Festiwal to blisko 40 wydarzeń, których organizacji przyświecają̨ cele o charakterze artystycznym, edukacyjnym i obywatelskim.

Festiwal jest kontynuacją letnich kursów gitary klasycznej z 26-letnią tradycją, które wykształciły trzy pokolenia gitarzystów. Festiwal umożliwia twórczy dialog muzyków różnych pokoleń́ oraz narodowości. To jedyny projekt w Polsce, ukazujący pełny zakres możliwości twórczych związanych z gitarą, wielość́ gatunków muzycznych i praktyk wykonawczych.

Wydarzenie tworzone jest dzięki wiedzy i doświadczeniu artystów i pedagogów – Łukasza Kuropaczewskiego i prof. Piotra Zaleskiego. Jego realizacji przyświeca chęć́ i potrzeba integracji środowiska gitarowego w Wielkopolsce, z głównym naciskiem na wymianę̨ doświadczeń między zróżnicowanymi grupami gitarzystów oraz starszym i młodszym pokoleniem uczniów i wirtuozów tego instrumentu. Środkiem do realizacji tego zamierzenia, jest organizacja jednego dużego wydarzenia, skupiającego szerokie grono uczestników, międzynarodową̨ kadrę̨ dydaktyczną oraz najlepszych wirtuozów gitary. Formuła, która łączy największy w Polsce kurs mistrzowski gitary klasycznej z kilkudziesięcioma koncertami, tworzy niebywale twórczy klimat, sprzyjający edukacji muzycznej.

Na program 9. Akademii Gitary składa się̨ nie tylko różnorodna oferta artystyczna, ale i turystyczna. Zasięg Festiwalu ma w tym projekcie niemałe znaczenie. Akademia Gitary tworzy wzorcowy model współpracy międzysektorowej, która od ośmiu lat łączy pod jedną marką kulturalną ponad 70 podmiotów z Wielkopolski – organizacji pozarządowych, instytucji kultury i młodych przedsiębiorców. To właśnie wysiłek tak wielu ludzi, melomanów, pasjonatów muzyki i artystów, pomaga stworzyć́ przedsięwzięcie o tak dużym zasięgu.

Idiomem 9. edycji Festiwalu będzie przerzucanie muzycznych mostów między tradycją a nowoczesnością̨. Tegoroczną edycję Akademii Gitary zainauguruje wspólny występ doskonałych muzyków. 19 sierpnia w Gnieźnie i dzień później w Poznaniu, na jednej scenie spotkają się Avi Avital, Łukasz Kuropaczewski, Chen Reiss i Dávid Adorján. Uzupełnieniem oferty programowej będą koncerty zarówno klasyczne jak i rozrywkowe, warsztaty i wielki happening na Starym Rynku.