W ramach programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie World Press Photo, Centrum Kultury Zamek zaprasza na kurs złożony z kilku warsztatów mających przybliżyć tajniki powstawania fotografii reportażowej.

Kurs skierowany jest do osób posiadających wiedzę z zakresu fotografii – biegłość w obsłudze sprzętu, umiejętność fotografowania i podstawowa wiedza z zakresu obróbki zdjęć oraz dysponujące własnym sprzętem fotograficznym. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów w dziedzinie fotografii reportażowej: Łukasza Cynalewskiego i Mariusza Foreckiego.

Osoby, które wezmą udział w kursie, stworzą samodzielne fotoreportaże w przestrzeni ulicy Święty Marcin oraz jej bliskiej okolicy. Finałem warsztatów będzie prezentacja powstałych prac oraz ich publikacja w specjalnie powstałym wydawnictwie.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w sobotę, 12 marca, o godzinie 16 w Holu Balkonowym. Kurs jest płatny – opłata za całość wynosi 50zł. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 64 65 288.