Animator logoDo 19 lutego można zgłaszać filmy do konkursu Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator 2016. Spośród zgłoszonych prac komisja selekcyjna i dyrektor artystyczny wybiorą filmy, które podczas Festiwalu w dniach 8-14 lipca 2016 roku będą walczyły o nagrodę Grand Prix. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Animator to największa impreza w Polsce poświęcona filmowi animowanemu. Festiwalowy konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno pośród twórców polskich jak i zagranicznych. Każdego roku do selekcji konkursowej zgłaszanych jest ponad 700 produkcji z całego świata, spośród których komisja selekcyjna wybiera najciekawsze filmy do prezentacji w ramach międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych. Oprócz konkursu festiwal obejmuje również retrospektywy, przeglądy tematyczne, premiery, projekcje z muzyką na żywo czy rzadko prezentowane dzieła pionierów animacji. Animator to także spotkania z twórcami, wystawy, performance, koncerty, warsztaty i wykłady. Wyróżnikiem poznańskiego festiwalu jest położenie akcentu na związki animacji z innymi dziedzinami sztuki: przede wszystkim z  muzyką, ale i teatrem, literaturą, tańcem, rzeźbą, performancem czy malarstwem.

Najważniejszą częścią festiwalu jest międzynarodowy konkurs, w ramach którego przyznawane są nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Pegaza, z nagrodami finansowymi w wysokości 45.000zł, 25.000zł i 15.000 zł dla filmów krótkometrażowych oraz nagroda za film pełnometrażowy w wysokości 45.000 zł. Podczas festiwalu przyznawane są również nagrody specjalne: Nagroda za film muzyczny/ muzykę, Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za najlepszy film studencki, Nagroda im. Wojciecha Juszczaka za szczególne walory artystyczne oraz Nagrody Publiczności za najlepszy film krótkometrażowy oraz pełnometrażowy.

Do Konkursu można zgłaszać: krótkometrażowe i pełnometrażowe filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji, które powstały po 31 grudnia 2013 roku. Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo. Festiwal nie przyjmuje do Konkursu seriali, trailerów, reklam i czołówek. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz spełnienie warunków określonych w Regulaminie 9. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Filmów Animowanych ANIMATOR \ 2016 w Poznaniu.

W składzie komisji selekcyjnej, wybierającej filmy do bloku konkursowego, znaleźli się: Hanna Margolis – historyczka sztuki, filmoznawczyni, krytyczka filmowa i wykładowczyni w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego; Jerzy Armata – krytyk filmowy i muzyczny, redaktor naczelny „Magazynu Filmowego”, wiceprzewodniczący krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Agnieszka Kozłowska – selekcjonerka i jurorka na wielu festiwalach filmowych oraz animatorka kultury i członkini zarządu Fundacji Otwarty Kod Kultury oraz ASIFA Poland.