Czym może być eksploracja w fotografii? Po pierwsze – może być narzędziem eksploracji, za pomocą którego odkrywamy nieznane obszary ziemi lub kosmosu, a także ludzkiego ciała. Po drugie – eksplorujemy samą fotografię, badając jej język, możliwości, strukturę. Ten metadyskurs fotografii pozwala jej samej przekształcać się i wskazywać na nieznane wcześniej możliwości. Po trzecie wreszcie – eksplorujemy fotografię jako sztukę i sztukę jako fotografię. I to właśnie eksploracja będzie tematem przewodnim 9. edycji Biennale Fotografii, która rozpoczyna się już dzisiaj i na cały miesiąc opanuje stolicę Wielkopolski.

Biennle Fotografii poziom

Proponując temat eksploracji organizatorzy chcą zachęcić artystów i kuratorów do przyjęcia postawy odkrywcy: nieznanych światów i fascynujących zjawisk. Fotografia może być tu instrumentem i celem, narzędziem kreacji i przedmiotem analizy. Fotograficzne eksplorowanie znajduje się bowiem u podstaw działań badawczych i artystycznych jednocześnie.

Vilém Flusser napisał, że obrazy techniczne, do których należy fotografia, dlatego odróżnia się od wszelkich obrazów wytwarzanych wcześniej, że do ich powstania konieczna jest wiedza naukowa: z dziedzin fizyki, chemii i matematyki. Inspiracja i wiedza w nich się splatają. Mylił się zatem niemal dwa wieki temu Charles Baudelaire, gdy przypisywał fotografii zadania jedynie „służki nauki” – nauka bowiem jest twórczością, tak jak sztuka jest poznaniem. Fotografia w obu dziedzinach jest niezastąpiona. Bez fotografii nie wiedzielibyśmy, jak wygląda Mars i nadal, być może, miałby formę z wyobrażeń fantastycznych, bez narzędzi fotograficznego obrazowania chirurdzy nie potrafiliby tak sprawnie wdzierać się w komórki naszego ciała, bez fotografii jednak także artyści utraciliby część języka wypowiedzi. Podczas Biennale uczestnicy skupią się wokół twórczego i badawczego podejścia do trzech obszarów eksploracji: ciała, topografii i czasoprzestrzeni. W każdym z nich będą odkrywać związki nauki i sztuki, wzajemne inspiracje, ale także spory i sprzeczności: o istotę obrazu, cel wykorzystania czy formę i treść.

Organizatorzy proponują również namysł nad historią związków pomiędzy sztuką i nauką, nad nieznanymi i fascynującymi obszarami historii polskiej fotografii, które domagają się wnikliwej analizy. Przypomną fakty z pionierskiego okresu, kiedy zaraz po odzyskaniu niepodległości restytuowano polskie szkolnictwo, w którym swoje miejsce odnaleźli twórcy, związani z różnorodnymi zastosowaniami fotografii. Poszukiwanie genezy związków fotografii ze szkolnictwem i nauką stanie się także pretekstem do stawiania pytań o dzisiejszą intensywność tych relacji.

9. edycja Biennale Fotografii to trzy główne wystawy, poświęcone odmiennym obszarom badania: topografii, ciału i przestrzeni. Każda z nich zwraca uwagę na fotograficzne eksploracje, zaliczane często do odmiennych praktyk: sztuki i nauki. Ich prezentacja ma w założeniu wskazać na możliwe związki międzydziedzinowe.

9. edycja Biennale Fotografii potrwa do 13 grudnia.

Szczegółowy program wydarzeń jest dostępny tutaj