Milosz Przeklady poetyckieCzesław Miłosz jest jednym z najważniejszych tłumaczy poezji na język polski. Przekłady wierszy wychodziły spod jego ręki na przestrzeni siedemdziesięciu lat, a praca tłumacza przeplatała się z pracą poety, eseisty, krytyka. W maju na polskim rynku wydawniczym pojawiła się obszerna antologia jego tłumaczeń zatytułowana Przekłady poetyckie wszystkie.

Ponad 800-stronicowy tom zawiera wszystkie przekłady na język polski, jakich na przestrzeni lat podjął się Miłosz. Przeglądając je, czytelnik może odnieść wrażenie, iż poeta prowadził w ten sposób dialog z otaczającym światem. Odbywał literackie podróże do rozmaitych zakątków świata, poszukiwał w nim poetyckich skarbów i przywoził do Polski.

Bohaterem i autorem obszernej antologii jest sam Czesław Miłosz, który opowiada o swoich wyborach, decyzjach, strategiach. Zbiór tłumaczeń jest jego poetyckim głosem wobec zastanego świata. Czasami zaskakują, innym razem ujawniają oryginalny zamysł twórczy autora. Rzucają także nowe światło na jego poszukiwania, odwagę i nowatorstwo. Dzięki przekładom światowej poezji, polska literatura wzbogaciła się o wyjątkową, olśniewającą treść.

Antologia została podzielona na szereg rozdziałów odwołujących się do wybranych okresów twórczości poetów, wybitnych autorów, różnych zakątków świata. Niemal każdej części towarzyszy słowo wstępne Miłosza, którym uzasadnia swój wybór, dopełnia tłumaczoną poezję własnym oglądem świata.

Przekłady poetyckie wszystkie to wybitna poezja w wyjątkowych tłumaczenia wybitnego poety, Czesława Miłosza.