Prace 25 artystów związanych z Poznaniem można oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej Profil, która świętuje swój jubileusz. Otwarcie Galerii Profil nastąpiło we wrześniu 1990 roku w poznańskim Pałacu Kultury. W pierwszych latach działalności prezentowano tu twórczość amatorską. Wkrótce jednak, PROFIL stał się miejscem promującym i prezentującym twórców profesjonalnych. Od otwarcia galerii Profil zorganizowano aż 326 wystaw, w tym 61 zbiorowych. 

25 lecie Galerii Profil

Nazwa galerii – PROFIL odzwierciedla charakter prezentowanych ekspozycji, wynikający z przestrzeni, umożliwiającej pokazanie intymnego, kameralnego profilu twórczego artysty. Program Galerii ma charakter interdyscyplinarny. Różnorodność wystaw, możliwości porównań i konfrontacji mają istotny wymiar edukacyjny dla odbiorców sztuki.

Istotne działania Galerii to autorskie programy edukacyjne dla dzieci, realizowane w cyklach: Mała Akademia Sztuki i Spotkania z Wyobraźnią. Poprzez cykl wystawienniczy Powroty przywracana i utrwalana jest twórczość artystów nieżyjących, często zapomnianych, których twórczość wnosi wkład w dziedzictwo naszej kultury. Meandry Dialogu to cykl pokazujący twórczość rodzinną, wielopokoleniową, gdzie poza wymiarem artystycznym obserwujemy również zależności i wzajemne relacje artystów powiązanych rodzinnie.

Jubileuszową wystawę uświetniają prace takich artystów jak: Andrzej Banachowicz, Marcin Berdyszak, Izabela Idzikowska Bzdręga, Jacek Jagielski, Grzegorz Keczmerski, Piotr C. Kowalski, Sławomir Kuszczak, Sylwester Łachacz, Rafał Boettner Łubowski, Andrzej Maciej Łubowski, Arkadiusz Marcinkowski, Wojciech Müller, Mirosław Pawłowski, Grzegorz Ratajczyk, Anna Rodzińska, Tomasz Siwiński, Tadeusz Sobkowiak, Henryk Starikiewicz, Zbigniew Szot, Józef Walczak, Antoni Walerych, Bogdan Wegner, Bogdan Wojtasiak, Andrzej Załecki i Andrzej Zdanowicz.

Wystawa potrwa do 31 października.