2. Janusz Kruciński (dr. Henry Jekyll)  fot. Radosław Lak